Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Arapca dilbilgisi testi coz-4

1. أكل خالدٌ رغيفاً Cümlesinin mef'ulü hakkında hangisi doğrudur?
mef'ulü mutlakdır
mef'ulü lieclihidir
mef'ulü bihidir

2. ولا تقتلوا أولادَكمْ خَشيةَ إملاق Cümlesinin mef'ulü ne tür bir mef'uldür?
mef'ulü mutlakdır
mef'ulü meahudur
mef'ulü lieclihidir

3. Normal bir fiil cümlesinden fail atılırsa ne olur?
mef'ul ismi fail olur
mef'ul naibi fail olur
mef'ul masdar olur

4. Hangisi .كان وأخواتها. için söylenemez?
mübteda ve haberi nesh ederler
isimden önce gelir sonunu cer yaparlar
kanenin ismi merfu haberi mensub olur

5. Hangisi .كان وأخواتها. için söylenemez?
innenin ismi merfu haberi mensub olur
innenin ismi mensub haberi merfu olur
isim cümlesinden önce gelir

6. .إن - أن / كأن - لكن / ليت - لعل .hakkında hangisi doğrudur?
Kanenin kardeşleridir
ismi mensub haberi merfu yaparlar
ismi merfu haberi mensub yaparlar

7. İsim hangi halde mecrur olmaz?
başında cer harfi gelirse
başında inne gelirse
muzaafu ileyhi olursa

8. Kanenin kardeşleri hangi şıkta verilmiştir?
- متى- ما- مَنْ-إنْ -أين
الواو - الفاء - ثُمَّ - أَوْ
ما برح، ما زال، ما فتئ، ما انفكّ

9. إنْ تدرسْ تنجحْ Cümlesindeki .(إنْ).ne tür bir harftir?
fiili muzariden önce gelip sonunu raf yapan
fiili muzariden önce gelir sonunu cezm yapan
fiili muzariden önce gelip sonunu nasb eden

10. Hangisi fiili muzariden önce gelmez?
hurufil cer
hurufi nasb
hurufi nasb

11. Aşağıdakilerden hangisi isimden önce gelmez?
muzaaf
inne ve kardeşleri
cezm harfleri

12. ismin alametleri için hangisi doğrudur?
nasb harfi alırlar,soru harfi alırlar
cer harfi alırlar,nida harfi alırlar
cezm harfi alırlar el takısı alırlar

13. Fiilin alametleri için hangisi doğrudur?
Başlarında inne ve kardeşleri gelir
Başlarında kane ve kardeşleri gelir
Başlarında in ve kardeşleri gelir

14. Tevabiler hakkında hangisi yanlıştır?
nat bir tevabidir
izafe bir tevabidir
te'kid bir tevabidir

15. Hangi çoğul müfredinden altı farklı yolla elde edilir?
cem-i müennes
cem-i mükesser
cem-i müzekker

Score =
Correct answers:

0 yorum :

Yorum Gönder