Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Arapca dilbilgisi testi coz-3

1. Cemi müennes salimin irabı hakkında hangisi doğrudur?
sonunda vav ve nunbulunur
sonunda elif ve ta bulunur
müfredinden 6 farklı şekilde oluşturulur

2. Cem-i müennes salim olan bir çoğul kelimede hangisi söz konusu olmaz?
nasb halinde mensub olur
raf halinde irabı harfle olur
cer halinde mecrur olur

3. Şıklarda yeralan kelimelerden hangisi cem-i müennes salimdir?
ضخْمة وسهْلة
جبل شاهق
جبال شاهقات

4. Bir kelimenin aslında ve son iki harfi elif ve ta ise ...........olmaz?
cem-i müennes
cem-i müzekker
cem-i mükesser

5. أبٌ - أخٌ - حمٌ - فو - ذو Bu kelimeler hakkında hangisi doğrudur?
hapsi çoğuldur
ef-ali hamsedir
bunlar esma-i hamsedir

6. Esma-i hamse için hangisi doğrudur?
i'rabı cem-i müennes salime benzer
raf halinde ötre yerine vav gelir
cer halinde nun atılır

7. جاء أخوك - رأيتُ أخاك - سلّمتُ على أخيك Esmai hamseler sağdan sola doğru .............'dur.
raf/nasb/cer halindedir
raf/cer/nasb halindedir
raf/nasb/nasb halindedir

8. Mebni ve mureb kelimeler hakkında hangisi doğrudur?
mebni kelimelerin sonları değişir
mureb kelimelerin sonları değişir
her ikisinin de sonu değişebilir

9. Mu'reb kelimeler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
isim ve fiiller mureb olur sonları değişir
isim ve harfler mureb olur sonları değişir
Harfler ve fiiller mureb olur sonları değişir

10. isim,fiil ve harfler hakkında hangisi doğrudur?
isimler harf ve amil kabul eder
fiiller ve harfler amil kabul eder
isimler ve harfler amil kabul eder

11. نام سعيدٌ تحت السقف Cümlesinin i'rabı hangi şıkta verilmiştir?
fiil+fail+ismi mekan
fiil+fail+zarfı mekan
fiil+fail+zarfı mekan(mef'ul)

12. Hangisi sahih fiil değildir?
شرب
روى
رجع

13. Aşağıdaki fiillerden hangisi sahih fiildir?
وقف
مرّ
رمى

14. Aşağıdakilerden hangisi sahih fiildir?
رمى
وعى
أخذ

15. Hangisi mehmuz fiildir?
طوى
بدأ
رضي

Score =
Correct answers:

0 yorum :

Yorum Gönder