Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Arapca dilbilgisi testi coz-5

1. Aşağıdaki harflerden hangisi atıf harfi değildir?
حتى
ثمّ
متى

2. Hangisi cem-i mükesser için doğru olamaz?
raf halinde sonunda vav ve elif olur
sonunda elif ve ta bulunmaz
altı farklı şekilde yapılır

3. .أَعطَى خالدٌ الفقيرَ درهماً.cümlesinden fail atıldığında naibi fail hangisi olur?
خالدٌ
الفقيرُ
درهماً

4. Kade ve kardeşleri hakkında hangisi söylenebilir?
kane ve kardeşleri gibidir
inne ve kardeşleri gibidir
esmai hamse gibidir

5. .كان وأخواتها.için hangisi yanlıştır?
hepsi birer fiildir
isim cümlesinde mübteda ve haberi neshederler
isim cümlesinde fiil olarak gelirler

6. harfi cerler hakkında hangisi doğrudur?
isimden önce gelir sonunu esre okutur
fiilden önce gelir sonunu ötre okutur
isimden önce gelir sonunu cezm okutur

7. .قل هو الله أحد.cümlesinde yeralan zamir ne tür bir zamirdir?
munfasıl+şe'n
zamiri fasl
zamiri müstetir

8. .جمع المؤنث السالم.için hangisi doğrudur?
irabı harflerle olur sonunda vav nun bulunur
irabı harekerle olur sonunda elif ta bulunur
irabı her ikisiyle olur sonunda cezim bulunur

9. .أبٌ - أخٌ - حمٌ - فو - ذو.hangisi doğrudur?
hepsi fiildir
hepsi isimdir
hepsi birer amildir

10. .أبٌ - أخٌ - حمٌ - فو - ذو.irabı hakkında hangisi doğrudur?
vav ile meczum-elif ile merfu-ya ile mecrur olur
elif ile merfu-vav ile mensub-ya ile mecrur olur
vav ile merfu-elif ile mensub-ya ile mecrur olur

11. Tesniyenin irabı hakkında hangisi doğrudur?
raf halinde elif ve nunu meksure alır
cer halinde elif ve vav'ı merfua alır
nasb halinde vav ve nunu meczume alır

12. .إنما أنت بَشَر.cümlesinin irabı hangisidir?
bu cümlede .إنما .mübteda .أنت بَشَر. haberidir
.إنما أنت .mübteda .بَشَر.haberidir
.إنما .mübteda .أنت.mevsuftur

13. .فَعِيل.vezni için hangisi doğrudur?
bir fiil veznidir
bir fail veznidir
bir mef'ul veznidir

14. Hangisi .اسم الفعل. için doğrudur?
isim gibdir ancak ismin alametlerini kabul etmez
harf gibidir ancak isimlerden önce gelmez
fiil gibidir ancak fiilin alametlerini kabul etmez

15. .كاتبون، محرومون، أكرمون، طيّبون.kelimeleri bir cümlede mensub olur iseler sonları hangi halde olur?
sonlarındaki nun atılır
sonlarındaki vav atılır
sonlarına ya ve nun eklenir

Score =
Correct answers:

0 yorum :

Yorum Gönder