Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Arapca dilbilgisi testi coz-2

1. الأحرف المشبّهة بالفعل 'in tanımı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
mübteda ve haberden önce gelir
mübteda ve haberden önce gelir mübtedayı mensub haberini merfu yapar
mübteda ve haberden önce gelir mübtedayı merfu haberini mensub yapar
mübteda ve haberden önce gelir mübtedayı meczum haberini mensub yapar

2. إنّ خالداً مسافرٌ Cümlesinin irabı hangi şıkta doğru verilmiştir?
inne müşebbeh bil isimdir/Haliden mübtedadır/müsafirun haberidir
inne harftir /Haliden mensubdur/müsafirun merfudur
inne müşebbej bil fiil/Haliden ismidir/müsafirun haberidir
inne harfi cerdir/Haliden mecrurdur/müsafirun meczumdur

3. Nahiv ilminde .المفعول فيه.olarak tanımlanan öğe hangi hallerde görülür?
zaman ve mekan zarfı olarak
fiil ve fail olarak
mübteda ve haber olarak
isim fiil olarak

4. Hangisi .ظرف زمان.olarak kullanılmaz?
فوق
أمس
حيث
فوق

5. Hangisi .ظرف مكان.olarak kullanılmaz?
دون
وراء
حين
فوق

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarfı mekan sözkonusudur?
يومُ العيد بهيجٌ
أقبل يومُ العيد
جلست تحتَ الشجرة
سافرتُ طلوعَ الشمس

7. Mef ulü bihinin yeraldığı bir cümle normalde "fiil/fail/meful" sırasıyla olur,hangi şıkta bu açıklamaya aykırı bir durum vardır?
أكل خالدٌ رغيفاً
كَرّمَت الوزارةُ المعلمين
ساعدتُكَ في محنَتِكَ
وإذِ ابتلى إبراهيمَ ربُّه

8. ikil isimler müzekker olsun müennes olsun "isim kökü+elif ve nun" şeklinde olunca irabı.........olur?
cer halinde
raf halinde
nasb halinde
cezm halinde

9. ikil isimler müzekker olsun müennes olsun "isim kökü+cezimli ya ve nun" şeklinde olunca irabı.........olur?
mensup yada merfu
meczum yada sakin
mecrur veya mensub
merfu yada mensub

10. أبٌ - أخٌ - حمٌ.kelimelerinin ikil ve merfu hali hangi şıkta doğru verilmiştir?
أبوين- أخوين - حَمَوين
أبَوانِ - أخَوانِ - حَمَوانِ
ابو-اخو-حمو
اباءي-اخواني-حمواني

Score =
Correct answers:

0 yorum :

Yorum Gönder