Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Arapca dilbilgisi testi coz-1

1. Birtakım harflerdirki her zaman isimden önce gelir ve ismin sonunu esre okuturlar bu harflere.......denir?
raf harfleri
cer harfleri
nasb harfleri

2. Hangisi isim cümlesinin başında gelmez?
haber
mübteda
fiil

3. Hangisi fiil cümlesinin başında gelir?
naibi fail
mef'ulü bihi
fiil

4. İrab hakkında hangisi doğrudur?
Mebni kelimelerin sonlarının değişmesi
cümlede kelime sonlarının değişmesi
cümlede birtakım amiller yada haller nedeniyle isim yada fiillerin sonlarının değişmesi

5. Hangisinde irab(kelime sonunda değişme)sözkonusu olmaz?
harflerde ve zamirlerde
isim ve fiillerde
atıf ve sıfatlarda

6. İrab hakkında hangisi yanlıştır?
fiillerin sonları raf halinde olabilir
isimlerin sonları cer halinde olabilir
isimlerin sonu cezm halinde olabilir

7. Bir fiil cümlesinde fail yok ise bu tür cümlelerdeki faile.......denir?
naibi fail
asli fail
mefulü bih

8. En genel anlamıyla arapçada.....tür kelime vardır bunlar ...../...../.....dir! Boşluklar en doğru hangi şıkta verilmiştir?
4 -zamir/sıfat/zarf/nat
3-isim/fiil/mensub
3-isim/fiil/harf

9. isimler hakkında hangisi söylenemez?
başında cer harfi olur
başında cezm harfi olur
bazen fail olur

10. Arapçada isimler hakkında hangisi söylenemez?
Başında cezm harfi olur
bazen sıfat olur
bazen muaaf olur

Score =
Correct answers:

0 yorum :

Yorum Gönder