Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

50-islam-akaidi-islama-Razı-Olmamanın-Alametleri

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

İslama Razı Olmamanın Alametleri


Bu konuyla ilgili olarak iki örnek verilecektir. Bunları yapan kişi şehadeti söylediği için kendini müslüman zannetse bile mürteddir.

Birincisi: İslam dininin herkes tarafından bilinen hükümleriyle alay etmek. Allah'la, Rasulleriyle, Kitabıyla, mü'minlerle imanlarından dolayı alay etmek bu gruba girer.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Onlara, niçin alay ettiklerini sorarsan: "Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk" derler. Onlara de ki: "Allah, ayetleri ve Rasulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin, çünkü iman ettikten sonra küfre girdiniz?" İçinizden bir zümreyi affetsek de, suç işlemiş olduklarından dolayı diğer bir zümreye azab ederiz."(Tevbe:65-66)

İbn Ömer, Muhammed İbn Ka'b, Zeyd b. Eslem, Katade (Allah hepsinden razı olsun) şöyle naklediyorlar:

"Tebük seferi esnasında bir adam, Rasulullah ve Kur'an okuyabilen sahabeleri kastederek şöyle dedi:

"Şu bizim kurramızdan (okuyucularımızdan) daha obur daha yalancı ve düşman karşısından daha korkak kimse görmedik."

Avf b. Malik (r.a) ona:

"Yalan söylüyorsun. Ancak sen bir münafıksın. Bunu Rasulullah'a (s.a.s)'e haber vereceğim" dedi ve Rasulullah'ın huzuruna giderek ona durumunu anlatmak istedi. Fakat vahyin kendisinden önce nazil olup durumu Rasulullah (s.a.s)'e bildirdiğini gördü. Adam da özür dilemek için Rasulullah (s.a.s)'e geldi. O esnada Rasulullah (s.a.s) devesine binmiş gitmek üzereydi. Rasulullah (s.a.s)'e:

"Ey Allah'ın Rasulü! Biz sadece yol yorgunluğunu gidermek için lafa dalmış, şakalaşıyorduk" dedi.

İbn Ömer (r.a) dedi ki:

"Gözümün önünden gitmiyor. Adam, Rasulullah'ın bindiği devenin üzengilerini tutmuş, ayakları taşlara çarpa çarpa habire:

"Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk" diyor Rasulullah (s.a.s) da:

"Allah, ayetleri ve Rasulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Çünkü iman ettikten sonra küfre girdiniz" cevabını tekrar ediyor ve bir tek kelime ilave etmeyerek, onun yüzüne bile bıkmadan gidiyordu."(Buhari)

Alayın çeşitleri çoktur, sınırlandırılmaz. Fakat hepsinde de dinin bir emrini küçültme ve rıza göstermeme söz konusudur. Bu, söz, işaret, göz kırma veya dil çıkarma olabilir. Bu alay Kur'an okunurken, Rasulullah'ın sözü zikredilirken, İslam akidesi ile ilgili bir şeyler zikredilirken veya herkes tarafından İslam"dan olduğu bilinen (namaz, kurban vb.)meseleler konuşulurken olabilir.

İkincisi: Allah'ın veya Rasulullah'ın sözü zikredilirken veya Kur'an okunurken, İslami meseleler konuşulurken veya İslam tebliğ edilirken hoşlanmama veya kızgınlık gösterme (sıkılma, nefret, kızma halinin zuhur etmesi) tüm bunlar kişinin İslam'ı sevmediğini gösterir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman, inkar edenlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: "Size bundan daha fenasını haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaad ettiği ateş! Ne kötü bir dönüştür...! (Hacc:72)

"Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmediklerinden ötürüdür. İşlerini Allah bunu niçin boşa çıkarmıştır." (Muhammed:9)


0 yorum :

Yorum Gönder