Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

54-islam-akaidi-Büyük-Günahlar

arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Büyük Günahların Tarifi, Açıklaması Ve Dereceleri


Alimlerin büyük günahlarla küçük günahların ayırımında ihtilaf etmişlerdir. Fakat çoğu büyük günahı şöyle tarif etmektedir:

"Büyük günahı işleyen kişiye had gerekir, Allah'ın azabla korkutması vardır." Bu tarifi İbn Abbas ve Hasan Basri'den rivayet edilmiştir.

(Tahavi akidesinde)

Şeyhü'l İslam Barızi şöyle dedi: "Gerçek şu ki, herhangi bir günaha kitap ve sünnette va'd (korkutma) had veya lanetleme varid olur veya zararı hakkında va'd ve had varid olanların birinin zararına denk olur ve yahut bu, yaptığı iş hakkında nass varid olan büyük günahın küçüğüne benzerse, işte bunlar büyük günahtır.

(El-Havi tefsiri)

Eliz b. Abdüsselam şöyle dedi: Küçük günah ile büyük günah arasındaki farkş anlamak istersen, haklarında nass varid olmayan günahları, haklarında nass varid olan günahlar ile karşılaştır. Zararları eşit ise o da büyük günahtır.

Allahu Teala'ya sövmek, Rasullerinden birine hareket etmek, Ka'be veya Mushaf'ı Şerif'i pislikle kirletmek gibi günahların büyük günahın en büyüğü olduğu halde büyük günah olduğuna dair nass yoktur.

Yine bunun gibi namuslu bir kadını kendisiyle zina edecek olan bir adamın yanına getiren veya bir insanı öldürecek adama teslim edenin günahı, öksüz malı yiyen kimsenin günahından daha büyük olduğunda şüphe yoktur. Bunun gibi, düşmana rehberlik yaparak Müslümanların saklı bulundukları yerleri gösteren kimse de savaş alanından kaçan kimseden daha büyük günah işlemiştir. Çünkü düşmanın Müslümanlara mal, can ve namus yönünden her türlü kötülüğü yapacaklarını bile bile bunu işlemiştir. (Kavaidul Ahkam c: 1 s: 23)


0 yorum :

Yorum Gönder