Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

39-islam-akaidi-Cennet-Cehennem

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf
14- Cennet ve Cehennem


Cennet ve cehennem vardır ve Allah onları ceza ve mükafat için yaratmıştır.Cennet mü'minler, cehennem ise kafirler için hazırlanmıştır. Onlar şu an hazır beklemektedirler ve ebedi olarak kalacaklardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey insanlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun, onun yakıtı insanlar ve taşlardır görevleri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan buyrulanları" yerine getiren pek haşin meleklerdir."(Tahrim:6)

"O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O " Daha var mı? der. (Kaf:30)

"Konukluk olarak bu mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz o ağacı, zalimler için imtihan yaptık. O, Cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları şeytan başı gibidir. İşte cehennemlikler bundan yerler, karınlarını onunla doldururlar. Sonra üzerine kaynar su katılmış içki şüphesiz onlar içindir. Doğrusu sonra dönecekleri yer yine cehennemdir."

(Saffat:62-68)

Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Sizin şu dünya ateşiniz, cehennem ateşinden yetmiş cüz'ünden bir parçadır" buyurmuş. Ashab tarafından:

"Ya Rasulullah! Dünya ateşi kafirlere ve kötülere azab için herhalde yeterlidir" denildi. Rasulullah (s.a.s):

"Cehennem ateşi dünya ateşlerinin üzerine altmış dokuz kat fazla kılındı. Bunlardan her birinin sıcaklığı bütün dünya ateşinin sıcaklığı gibidir."

(Buhari-Muvatta)

Numan İbn beşir (r.a) şöyle demiştir: Ben Rasulullah (s.a.s)'den işittim, şöyle buyuruyordu:

"Şüphesiz kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı alındaki çukurlarına iki ateş parçası konulacak, bunların tesiriyle onun beyni (tencere gibi) kaynayacaktır." (Buhari )

Cennet ve cennet ehli ile ilgili bir çok ayet vardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarındandırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Bu böyledir; onları iri siyah gözlü hurilerle eşlendiririz. Orada güven içinde olarak her yemişi isteyebilirler. Orada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbin lütfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Muhammed! Biz öğüt alırlar diye Kur'an'ı senin dilinle indirerek, kolayca anlaşılmasını sağladık. Sen bekle, onlar da beklemektedirler." (Duhan:51-59)

"Cennet Allah'a karşı sakınanlara yaklaştırılır, zaten uzaka değildir.Olara:"işte bu cennet Allah'a yönelen,O'nun buyruklarına rivayet eden,görmediği Rahman'dan korkan Allah'a yönelmiş bir kalple gelen sizlere,hepinize söz verilen yerdir.Oraya esenlikle girin;işe sonsuzluk günü budur"denir. Orada dilediklerini bulurlar. Katımızda fazlası da vardır."

(Kaf:31-35)

"Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, şüphesiz cennetlerde ve Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk duyarak nimetler içindedirler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara şöyle denir: "İşlediklerinizden ötürü dizi dizi tahtlarda yaslanarak afiyetle yiyin, için." Onlara ceylan gözlü eşler veririz. İnanan, soyları da inançta kendilerine uyan kimselere soylarına da katlarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. (İşlediklerine göre mükafaat olarak) cennete onlara diledikleri meyve ve etten bol bol veririz. Orada kadeh tokuştururlar. Fakat bunda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır. Sedefteki inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar." (Tur: 17-24)

Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) öyle buyurmuştur:

"Cennete girecek bir cemaat vardır ki, onların yüzleri aynı ondördüncü gecesindeki nurlu şekline benzer. Onlar, ağızlarından, burunlarından ve bedeni diğer yerlerinden bir şey çıkarmazlar. Onların cennetteki kapları ve tarakları altın ve gümüştendir. Buhurdanlıkları Udi Hindi'dir. Onların teri misktir. cennet enlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücudunun güzelliğinden iki baldırının iliği etinin üstünden görünür. Cennet ehlinin arasında ne ayrılık vardır ne de düşmanlık. Gönülleri bir gönüldür. Onlar, sabah, akşam Allah'ı tesbih ederler. (Buhari-Müslim)

Cennetlikler ve cehennemlikler birbiriyle konuşacaklardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Cennetlikler, cehennemliklere:"Biz Rabbimizin bize vaadettiği gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaadettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler."Evet" derler. Aralarında bir çağırıcı: "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahiret inkar eden zalimleredir" diye seslenir." (A'raf:44-45)

"Cehennnemlikler cennetliklere: "Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin" diye seslenirler. Onlar da: "Doğrusu Allah dinlerini alay ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir" derler. Bugünde karşılaşacaklarını unuttukları, ayetlerimizi bile bile inkar ettiklerri gibi biz de onları unutuyoruz." (A'raf:50)

Cennet de cehennem de ebedidir. Bu konu ile ilgili bir çok ayet ve hadisler vardır ki cennet ve cehennemin ebedi oldukları zikredilmektedir.

Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

" Cennet ehline hitaben:"Ey cennet ehli! Artık ebedilik vardır, ölüm yoktur!" Ateş ehline hitaben de:"Ey ateş ehli! Artık ebedilik vardır, ölüm yoktur!" denilir. (Buhari)

0 yorum :

Yorum Gönder