Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

5-islam-akaidi-Uluhiyyet-tevhidi

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Uluhiyyet tevhidi2- Uluhiyyet Tevhidi;
ibadeti eşi ve benzeri olmayan Allah'a
has kılmak, O'na kayıtsız şartsız itaat etmek ve boyun eğmektir. İlah da
kendisine ibadet edilen demektir.
İbadetin kelime olarak anlamı
boyun eğmek, itaat etmek, küçüklüğünü kabul etmek demektir.
Şer'i manası ise; Allah'ın
sevdiği, kabul ettiği, emrettiği ve razı olduğu bütün gizli ve açık ameller ve
sözlerdir. Onlardan bazıları; iman, İslam, İhsan, dua, korkmak, umut etmek,
tevekkül etmek, yönelmek, yardım istemek, sığınmak, yardımına çağırmak, kurban
kesmek, adak adamaktır. Bunlar ve diğer ibadetler yalnız Allah'a yapılır. Ne
Allah'a yakın bir melek, ne bir nebi ne de bulardan başka bir şeye ibadet
yapılmaz. İbadet türlerinden birini dahi Allah'tan başkasına yapan kimse şirke
girer ve İslam milletinden çıkar.
Uluhiyyet Tevhidi zahiren ve
batinen bütün ibadetleri Allah'a has kılmaktır. Bu tevhid hiçbir ibadeti az da
olsa bir mahluka yapmamayı gerektirir. Uluhiyyet Tevhidi diğer iki Tevhidi de
içine almasına rağmen bu Tevhid türleri Uluhiyet Tevhidini
kapsamazlar.
Rububiyyette Tevhidi sağlayan kişi bunu
yapmakla Uluhiyyette de Tevhidi sağlamış sayılmaz. Aynı şekilde bu kişi Allah'ı
isim ve sıfatlarında birlemiş olsa bile yine de Uluhiyyet Tevhidini
gerçekleştirmiş sayılamaz. Ama Uluyittet Tevhidini sağlayan kişi bununla
birlikte her iki Tevhidi de sağlamış olur. Çünkü kişi bu şekilde bütün
ibadetleri yalnızca Allah'a has kılmıştır. Dolayısıyla; Allah (c.c)'nun bu
alemin yaratıcısı olduğunu ve kemal isim ve sıfatlara sahip olduğunu kabul
etmiştir.
"La ilahe
illallah" sözü bu üç tevhidi de ifade eder. Gerçek ilah
kedisine sonsuz saygı ve sevgi gösterilen, güvenilen ve sığınılan, yani ibadet
edilmeye, kayıtsız şartsız itaat edilip hükmüne teslimiyet gösterilmeye layık
olan zattır. Bu zat ise her şeyi yaratan, yaratma işinde ortağı bulunmayan,
kemal sıfatlara sahip olan Yüce Allah (c.c)'dur.

0 yorum :

Yorum Gönder