Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

18-islam-akaidi-Peygamberlerin-Özellikleri

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


Rasullerin özellikleri
Rasuller ilim, amel, ahlak bakımından insanların en değerli, en üstün olanlarıdır. Allah (c.c)onlara öyle faziletler vermiştir ki, hiç kimse bu faziletlere ulaşamaz. Yalan söylemek, emanete hıyanet etmek, tebliğ edilmesi gerekeni gizlemek, tebliğde kusur ve ihmal yapmak, büyük ve küçük günah işlemekten Allah onları korumuştur. Bazen olar da "zelle" denilen küçük hatalar görülür. Bu küçük hatalar onların büyüklüklerinden dolayı hata olarak kabul edilmiştir. Adem (a.s)'in cennette unutup yasak ağaçtan yemesi gibi. Fakat onlar hiçbir zaman hatalarında ısrar etmezler ve hemen tevbe ederler. Nitekim Adem (a.s) de böyle yapmıştır.

Allah'ın gönderdiği rasuller birer beşer olup erkek cinsindendir. Kadın değillerdir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline (alimlere) sorun."(Enbiya: 7)Rasuller beşer tabiatından değişik bir tabiata sahip değildir. Onlarda diğer insanlar gibi yer, içer, uyur, gezer, ağlar, güler, eğlenirler, çockları vardır, eziyetlere maruz kalırlar, acı ve üzüntü hissederler, ölürler, öldürebilirler. Kısacası tüm beşeri özelliklere sahiptirler. Bunlar hiçbir şekilde onların üstün olmalarına engel teşkil etmez. Bu konuyla ilgili bir çok deliller vardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) Senden önce gönderdiğimiz bütün rasuller de şüphesiz yemek yerler, sokaklarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız. Rabbin herşeyi görür."(Furkan: 20)

"Muhammed ancak bir rasuldür. Ondan önce de rasuller geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafaatlarını verecektir."(Ali İmran: 144)"Andolsun ki, senden önce nice rasuller gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir rasul bir ayet getiremez. Her şeyin vakti ve süresi yazılıdır."(Rad:38)"Meryem oğlu Mesih sadece bir rasuldür. Ondan önce de rasuller geçmiştir. Onun annesi dosdoğrudur. Her ikisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza bir bak. Sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar."(Maide: 75)Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Ben bazen oruç tutarım, bazı günlerde de tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında da uyurum. Kadınlarla da evlenirim."(Buhari,Müslim)Rasulullah (s.a.s) hastalanırdı, hastalıkltan dolayı sancılanırdı, ateş, soğukluk hissederdi, acıkırdı, susardı, kızardı, sıkılırdı, yorulurdu vb. Bunların hiçbirisi onun için noksan sıfatlar değildir.Müslüman Şuna İnanır:Rasullerden hiçbirisi uluhiyet özelliklerine sahip değildir. Kainat olayları üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı yoktur. İnsanlara fayda veya zarar verebilecek güce sahip değillerdir. Gaybı ancak Allah'ın bildirdiği kadarıyla bilebilirler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"De ki: "Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Görülmeyeni bilseydim, daha çok iyilik yapardım ve bana kötülük de gelmezdi. Ben sadece inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir rasulüm."(A'raf:188)"Görülmeyeni bilen Allah görülmeyene kimseyi muttali kılmaz. Ancak elçileri (rasulleri) içinde razı olduğu, seçtiği kimseler müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyiciler (gözetleyiciler) dizer." (Cin: 26-27)Allah (c.c) vahyi taşıyabilmeleri, risaletin sorumluluklarını yüklenebilmeleri ve insanlara örnek birer rehber olabilmeleri için onlara belli özellikler ve güzel ahlak vermiştir.

Rasuller (Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun) Allah'a itaat ve İslam'ı tebliğ hususunda bir eksiklik, ihmalkarlık yapmamışlardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Kendilerine kitap, hüküm ve rasullük verdiklerimiz işte bunlardır. Kafirler onları inkar ederlerse, inkar etmeyecek bir milleti onlara vekil kılarız.

İşte bunlar Allah'ın doğru yola eriştirdikleridir. Onların yoluna uy! sizden bir karşılık, bir ücret istemem, bu sadece herkes için bir hatırlatmadır" de.(En'am:89-90)

Aişe (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir:

"Her kim sana Muhammad (s.a.s) Allah'ın gönderdiği İslami esaslardan birşeyi sakladı, tebliğ etmedi derse muhakkak ki o yalan söylemiştir. Çünkü Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey Muhammed! Sana Rabbin tarafından indirilelreni hepsini tebliğ et.”(Maide:67)(Buhari)

Allah (c.c) rasullerin yalan söylemeyeceklerini, onların doğru kimseler olduklarını tasdik ediyor.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) Kitab'da İsmail'e dair anlattıklarımızı da an. Çünkü o, sözünde doğru bir kimseydi. Tarafımızdan gönderilmiş bir rasuldü."(Meryem:54)

“Ey Muhammed! Kitab'ta İbrahim’e dair anlattıklarımızı da an. O şüphesiz dosdoğru bir nebidir.”(Meryem:41)Allah (c.c) tarafından gönderildiklerine delil olsun diye rasullerini bir takım mucizelerle desteklemiştir.

Mucize: Rasullerden ve nebilerden sadır olan, insanların yapamayacağı, olağan üstü, harikulade olaylardır. Bu mucizelerden Kur'an'da ve sahih sünnette geçenlere iman etmek gerekir. Mucize verilmesi bakımından rasuller birbirlerinden farklıdırlar.

Şimdiye kadar saydığımız özellikler bütün rasul ve nebilerde vardır. Bu konuda eşittirler. Fakat Allah bazılarını bazılarından üstün tutmuştur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"İşte bu rasullerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan Allah'ın kendilerine hitabettiği, derecelerle yükselttikleri vardır..."

(Bakara: 253)

Rasullerin en faziletlisi ve yaratılmışların en hayırlısı

Muhammed (s.a.s)'dir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Ben kıyamet gününde Adem oğlunun en faziletlisiyim. Kabirden ilk kalkacak olan, ilk şefaat edecek ve ettirecek olan de benim."(Müslim)

Vaile İbnu'l Eska'dan: Rasullah (s.a.s)'in şöyle dediğini işittim:

"Allah İsmail oğullarından Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti."(Müslim- Tirmizi)

Bu ve bunun gibi hadisler Rasulullah'ın yaratılmışların en faziletlisi olduğuna delalet eder.


0 yorum :

Yorum Gönder