Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

17-islam-akaidi-Resullerin-Gönderiliş-Gayesi

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


Rasullerin gönderiliş gayesi
Bütün rasuller, insanları yalnızca Allah'a ibadet etmeye ve tağutları reddetmeye davet etmek, İslam dinini yeryüzünde hakim kılmak, Allah'ın uluhiyyet, rububiyyet, isim ve sıfatlarındaki Tevhidini gerçekleştirmek ve insanları bu hakikatlere çağırmak için gönderilmişlerdir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Biz senhden önce hiçbir rasul göndermiş olmayalım ki, ona: "Benden başka ibadete layık ilah yoktur. Bana ibadet ediniz" diye vahyetmiş olmayalım."(Enbiya:25)"Muhakkak ki her topluluğa rasul gönderdik. Allah'a ibadet etmelerini ve tağuttan sakınmalarını emrettik."(Nahl: 36)Allah (c.c) bütün rasullerini, Allah'a ibadet edip O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseleri cennetle müjdelemek, Allah'a ortak koşanları cehennem azabıyla korkutmak için göndermiştir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rasulleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim inanır ve nefsini ıslah ederse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi inkar edenlere, yoldan çıkmalarından ötürü azab dokunacaktır." (En'am: 48-49)


0 yorum :

Yorum Gönder