Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

16-islam-akaidi-Nebi-ve-Resullere-iman

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


Nebi ve rasullere iman
Allah (c.c) kitabında ve Rasulullah (s.a.s)'in sünnetinde nebiler ve rasuller gönderdiğini bildiriyor. Bunların gerçek sayısını ancak kendisi bilir. Kur'an'ı Kerim ve hadisi şeriflerde ismi zikredilenlere ismiyle, ismi zikredilmeyenlere ise genel olarak iman etmek gerekir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) Andolsun ki senden önce bir çok rasuller gönderdik. Sana onlardan kimini anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir rasul Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın buyruğu gelince iş gerçekten biter. İşte o zaman boşa uğraşanlar hüsranda kalırlar."(Mü'min: 78)"Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı buluna gelmiştir."(Fatır:24)"Her ümmetin bir rasulü vardır. Onlara rasulleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez."(Yunus:47)Kur'an'da ismi zikredilen nebi ve rasuller yirmi beş tanedir. Adları şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, ElYesa, Zü'lKifl, Yunus, Zekeriyye, Yahya, İsa, Muhammed (s.a.s).

On sekiz tanesi şu ayette zikredilmiştir:Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Bu İbrahim'e, milletine karşı verdiğimiz hucceti-mizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Doğrusu Rabb'in Hakim'dir, bilendir. Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık. Her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u ki işlerini iyi yapanlara böyle karşılık veririz Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı ki hepsi iyilerdendir İsmail'i, El-Yesa'i, Yunus'u, Lut'u ki hepsini alemlere üstün kıldık doğru yola eriştirdik."(En'am:83-86)Diğerleri ise Kur'an'da değişik yerlerde zikredilmişlerdir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:"Ad milletine kardeşleri Hud'u gönderdik..."(A'raf:65)

"Semud milletine kardeşleri Salih'i gönderdik..."(A'raf: 73)"Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik..."(A'raf: 85)"Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemlere üstün kıldı." (Al-i İmran:33)

"(Ey Muhammed!) İsmail, İdris ve Zü'lKifl hakkında anlattığımızı da an. Onların hepsi sabredenlerdendi."(Enbiya: 85)"Muhammed, Allah'ın elçisidir."(Feth:29)

Kur'an'ı Kerimde isimleri zikredilen nebi ve rasullere isimleriyle iman etmek gerekir. İnkar eden kafir olur. İsmi zikredilmeyenlere ise genel olarak iman etmek gerekir. Kur'an ve sünnette haklarında delil olmayanlar hakkında kafamıza göre eklemelerde bulunamayız.

Rasullerden Ulu'l Azm (en çok uğraşan, en çok işkenceye maruz kalan) olanlar alimlere göre beş tanedir: Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed (s.a.s).Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rasullerden söz almıştık. (Ey Muhammed!) Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sağlam bir söz almışızdır."(Ahzab:7)


0 yorum :

Yorum Gönder