Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

15-islam-akaidi-Meleklere-imanın-önemi

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


Meleklere imanın insan hayatındaki etkileri
1 - Melekler gaybi varlıklardır. Gaybe iman mü'minlerin özellikleri arasındadır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Onlar gaybe inanırlar."(Bakara: 3)

Allah (c.c) gaybi varlıklar olan melekler hakkında bize bilgi vererek, gaybi bilmeye muktedir olmadığı halde fikir beyan eden kişilerin sapık düşüncelerinin esiri olmaktan mü'minleri uzaklaştırmış olur.

Gaybe iman büyük bir imtihandır. Çünkü insanlar gördükleri ve görebildikleri şeylere inanmak zorundadırlar. Bunlara karşı gözlerini yumamazlar. Fakat yüce Alalh'ın imtihanı öyle değildir. İnsanların görmediği, göremediği şeyleri yaratması ve sonra da bunlara "inanın" demesi büyük bir imtihandır. O'nun için de mükafaatı büyüktür. Mü'min bunlar üzerinde herhangi bir araştırmaya gitmeden, sadece Allah'ın ve Rasulü'nün haber vermesiyle onlara inanır ve teslim olur. Mü'minlere düşen "işittik ve Allah'a itaat ettik" demeleridir.

2 - İnsan her an kendini gözeten, yapmış olduğu iyilik ve kötülükleri yazan, amellerine karşılık azab ve mükafaat görmelerinde görev alan meleklerin varlığını düşününce kötülüklerden uzaklaşıp iyilik yapacaktır. Eceli gelince ruhunu alacak olan meleği düşününce de ahireti için çalışacaktır.

3 - Cahili sistemde yaşayan ve onların alay ve işkencelerine maruz kalan müslüman, meleklerin Allah'ın izniyle kendisine yardım edeceğini hatırlayınca psikolojik olarak güçlenecek ve imanında sebat edecektir.


0 yorum :

Yorum Gönder