Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

1-islam-akaidi-imanin-sartlari

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf
İmanın altı şartı vardır.

Bunlar; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret
gününe, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmektir. Bu şartlar imanın
temelleridir. Allah (c.c) rasulleri ve kitapları, bu temelleri insanlara
anlatmaları için göndermiştir. Kim bunlardan herhangi birini inkar eder veya
bunlara uygun amel etmezse, imandan çıkar ve kafirlerden olur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Rasul ve inananlar, ona Rabbinden
indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine inandı.
"Rasulleri arasında hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz!
Affını dileriz, dönüş Sana' dır." dediler." (Bakara: 285)

"Ey inananlar! Allah'a, Rasulü
ne, Rasulü ne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman
edin (inanmakta sebat gösterin.) Kim Allah'ı,
meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse
şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır."(Nisa: 136)

"Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan
yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lakin iyi olan Allah'a, ahiret gününe,
meleklerine, kitaba ve rasullerin inanmaktır." (Bakara:177)

Allah'ın Rasulü (s.a.s) de, meşhur
Cibril (a.s) hadisinde imanın ne olduğu kendisine sorulduğu zaman şöyle
demiştir:
"İman; Allah'a, meleklerine,
kitaplarına, Rasullerine, ahiret gününe, kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan
olduğuna inanmaktır."(Buhari, Müslim)

0 yorum :

Yorum Gönder