Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

2-islam-akaidi-Allaha-iman

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Allah'aİman


Allah'a iman akide ile ilgili bütün meselelerin başında gelir.
İmanın diğer şartlarına olan inancın sıhhati Allah'a olan imanın sıhhatine
bağlıdır. Allah'a iman eden kişi, eğer inancında samimi ise O'nun meleklerine,
kitaplarına, elçilerine, kıyamet gününde huzurunda hesap vereceğine, hayır ve
şerrin O'nun takdiriyle meydana geldiğine inanacaktır. Çünkü Allah'a iman
bunları zorunlu kılar. Kitabı gönderene inanmadan kitaba inanmak, zerre miktarı
dahi olsa yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını verecek olan zata inanmadan
ahiret gününe inanmak mümkün değildir. Bir insanın müslüman sayılabilmesi için
Allah'a şu şekilde inanması gerekir:
Allah vardır ve kemal sıfatlara
sahiptir. O'nun varlığı ve sıfatları hiçbir mahlukunkine benzemez. O tektir.
Fakat bu teklik sayı yönüyle değil, eşi, ortağı, dengi ve benzeri olmaması
yönüyle tekliktir. O'nun tekliği sıfatlarındaki, uluhiyyetindeki ve
rububiyyetindeki tekliktir. Yani; tüm mahlukatın yegane yaratıcısı, sahibi,
rızık vericisi, terbiye edicisi O olduğu gibi, yarattıkları üzerinde tasarruf
hakkına sahip olan, onların yaşamlarını düzenleyici emir ve yasakları bildiren
yegane teşri (kanun koyma) mercii, göklerde ve yerde kanunlarına tabi olunup,
hükmüne teslimiyet gösterilmeye layık yegane varlık yine O'dur.
İbadet ve itaat yalnız O'nun hakkıdır.
Bunun aksi bir hay yani, Rabbi Zü'l Celal'in uluhiyyeti ve rububiyyeti ile
ilgili herhangi bir sıfatın herhangi bir mahluka verilmesi, yalnız O'nun hakkı
olan ibadet ve itaatin yaratılmışlardan birisine, aynen Allah'a yapıldığı gibi
yapılması Allah'a imanı geçersiz kılan ve sahibine müşrik sıfatını kazandıran
amellerdir. Yegane rızık verici Allah olmasına rağmen, bir yaratılmıştan rızık
beklemek, her şeyi hakkıyla bilen ve gören "O" olmasına rağmen, bu sıfatları bir
yaratığa vermek, yegane kanun koyma hakkı O'na ait olmasına rağmen kişi ya da
kişilerce vazedilmiş beşeri kanunları kabul etmek; adaleti sadece Allah'tan
beklemenin gerekliliğine rağmen, özü zulme ve beşeri ihtiraslara dayalı
sistemlere muhakeme olmak ya da bunu istemek ve böylelikle Allah'ın reddettiği
zalimlerden adalet beklemek Allah'a imanı bozcu amellere bazı örneklerdir.
Allah'a iman ancak bu tür şirklerden
uzak olarak yerine getirilen imandır. Yoksa, Allah’ın varlığına inanıldığı halde
yalnız O'nun hakkı olan ibadet, itaat ve teşri (kanun koyma)nın şu veya bu
şekilde, şu veya bu yaratığa verilmesine, uluhiyyetinde ve rububiyyetinde
Allah'a şu veya bu şekilde ortak koşulmasına elbette "Allah'a iman"
denemez.

0 yorum :

Yorum Gönder