Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

8-islam-ilmihali-Mest-Meshetmek

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


MEST ÜZERİNE MESHETMEK

MEST ÜZERİNE MESH ETMENİN ŞARTLARI
MEST ÜZERİNE MESHİN YAPILIŞ ŞEKLÎ
MESHİ BOZAN ŞEYLER
DEĞİŞİK MESELELER

Meshin Hükmü: Mest üzerine mesh etmek caizdir.

"Mugire b. Şu "be (r.a)den Peygamber (s.a.s) abdest bozmaya çıktığı ve Mugire de elinde su tulumu ile peygamberi takip edip, peygamber hacetini bitirdikten sonra, kendisine su döktüğü ve Peygamberin de abdest alıp mestleri üzerine mesh ettiği rivayet edildi.

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)


MEST ÜZERİNE MESH ETMENİN ŞARTLARI
1- Gusül hariç abdest alması gereken kimsenin mesh yapması caizdir.

2- Her iki mestin de abdestli iken giyilmesi lâzımdır.

Mugire (r.a) şöyle dedi:

Peygamber (s.a.s) ile bir yolculukta beraber bulundum. Ve mestlerini çıkarmak isteyince bana:

"Bırak! Onları temiz olarak giymiştim" dedi ve üzerlerini meshetti.

(Buhari, Müslim, Ebu Davud)

3- Mestler ayakta iken bozulan abdestlerden sonra; mukim (yolcu olmayan) için bir gün bir gece, yolcu ise üç gün tiç gece mesh yapar.

Şureyh b. Hâni (r.a)nün şöyle dediği rivayet edilir:

"Aişe (r.a)ya mestler üzerine mesh etmenin müddeti ne kadardır? diye sordum."

Aişe (r.a):”Ebu Talibin oğluna müracaat et. Çünkü o, sefer esnasında peygamberin yanında bulunurdu" karşılığını

verdi. Bunun üzerine bu soruyu Ali (r.a)ye arzettik. O da:

"Peygamber (s.a.s) mesh müddetini misafir için üç gün üç gece; mukim için de bir gün bir gece olarak tesbit etti" dedi.

(Müslim, Nesei)

4- İçinde mest giyilen çizmeye mesh yapmak caiz dir. Kalın olduğu yahut üzerine deri veya papuç geçirildiği takdirde çoraplar üzerine de mesh yapılabilir. Mugire (r.a)den; Peygamber (s.a.s)in abdest alıp

çorapları ve ayakkabıları üzerine meshettiği rivayet edildi.

(Ebu Davud, Nesei, Tirmizi)Tirmizi bu hadis için Hasen Sahih dedi.

5- Gusül yapılması gerektiğinde mestleri çıkarmak lâzımdır.

Safvan b. Assai (r.a) demiştir ki:

"Peygamber (s.a.s) misafir olduğumuz zaman, mestlerimizin üzerine meshetmemizi ve cünüplükten başka bir sebeple, yâni; uyku ve abdest bozmak sebepleri ile onları üç gün çıkarmamamızı emrederdi."

(Nesei, Tirmizi, İbni Mace, Ahmed)Tirmizi, İbni Huzeyme ve İbni Hıbban bu hadis için sahih dediler.

6- Ayak parmaklarının küçüğü ölçü olmak üzere üç parmağın çıkabileceği kadar mest üzerinde bir yırtık olursa mesh caiz olmaz. Her mestin yırtıkları diğerinden ayrı tutulur. Ayağa giyilen mestin topuk kemiklerini tamamen örtmesi gerekir.


MEST ÜZERİNE MESHİN YAPILIŞ ŞEKLÎ
Mesh el parmakları ile yukarıya doğru bir hat üzerinde yapılır. Farz olanı elin parmaklarından üçünün miktarı kadardır. Ayak parmaklarından başlayıp yukarıya doğru gitmek ise sünnettir.

Mugire (r.a)den; Peygamber (s.a.s)in mestlerinin üst tarafı üzerine meshettiği rivayet. edildi.

(Tirmizi, Ebu Davud)’Bu hadisin senedi Hasendir.

Ebu Davudun rivayetinde, Ali (r.a)nün şöyle dediği görülmektedir:

“Din akıl ve rey ile olsa idi mestin üstü değil de altını meshetmek daha uygun olurdu. Halbuki ben muhakkak surette Peygamber (s.a.s)i mestlerinin üstü üzerine meshederken gördüm."

(Ebu Davud)


MESHİ BOZAN ŞEYLER
1- Abdesti bozan herşey mesti de bozar.

2- Mesti ayaktan çıkarmak.

3- Mesh müddetinin geçmesi. Abdest bulunduğu halde müddet bitince mestler çıkartılıp sadece ayakların yıkanması yeterli olur. Mestin ayağın topuğuna kadar çıkmış olması tamamen çıkması hükmündedir.


DEĞİŞİK MESELELER
1- Yolcu mesh yapar ve bir gün bir geçe sonra yolculuğu biterse mestini çıkarır. Bir gün bir geceden önce biterse 24 saati tamamlar. Mukim mesh yapar sonra 24 saat olmadan yolculuğa çıkarsa üç gün üç geceyi tamamlar.

2- Eldiven, peçe, fes, sarık üzerine mesh yapılmaz. Fakat yaralar üzerindeki sargılara mesh yapmak caizdir. Sargıyı abdest almadan önce bağlamak ta caiz olur. Eğer ki sargı, yaranın iyi olmasından dolayı düşecek olursa mesh batıl olur, bozulur.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Yarasına da bir bez parçası koyar, üzerine mesh eder ve vücudunun öteki kısımlarını da yıkaması ona yeterdi."

(Ebu Davud)

Beyhaki bu hadis için Sahih dedi.

0 yorum :

Yorum Gönder