Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

35-islam-ilmihali-Korku-Namazı

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


KORKU ANINDA KILINAN NAMAZ

KORKU ESNASINDAKİ NAMAZIN KILINIŞ ŞEKLİ
KORKU NAMAZI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

KORKU ESNASINDAKİ NAMAZIN KILINIŞ ŞEKLİ:

Savaşlarda düşmanın baskın yapması tehlikesi bulunduğu zaman imam, beraberindeki askerleri ikiye bölerek bir bölüğünü düşmanın karşısına diker. Diğer bölüğünü de arkasına alarak onlarla birlikte namazın birinci rekâtını kılar. Başını ikinci sededen kaldırdıktan sonra arkasındaki bölük gidip diğer bölüğün yerini alır. Bu sefer diğer bölük gelip imamın arkasında yer alırlar. İmam onlarla da ikinci rekâtı kıldıktan sona teşehhüd okur ve selâm verir. Onlar ise selâm vermeden gidip birinci bölüğün yerine geçerler ve birinci bölük) gelip kalan ikinci rekâtı tek başına tamamlarlar. Ondan sonra bunlar gidip düşmanın karşısına geçerler ve diğeri bölük gelip kalan ikinci rekâtlarını tek başına kılarlar.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey Muhammed! Savaşta mü'minler arasında bulunurda onlara namaz kıldırırsan, onlardan bir kısmı seninle namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ederken namaza durmamış olan diğer kısım, arkanızda bulunsun. Sonra namaz kılmayan kısım
gelsin, seninle namaz kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki, silah ve eşyanızdan gafil kalasınızda size aniden hücum etsinler....

(Nisa: 102)

Abdullah b. Mes'ud (r.a)'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

"Rasulullah (s.a.s) bize korku namazı kıldırmıştı. Cemaat Rasulullah'in arkasında saf tuttular. Bir bölüğü de düşmanın karşısında saf tuttular. Rasulullah, arkasındaki bölüğe bir rekât namaz kıldırdı. Sonra düşmanın karşısındakiler onların yerine, onlar da düşmanın karşısında saf tuttular. Rasulullah (s.a.s) bir rekât daha onlara namaz kıldırdıktan sonra selâm verdi. Onlar ise selâm vermeden gidip birinci bölüğün yerine geçtiler ve birinci bölük gelip kalan ikinci rekâtı tek başına tamamladı. Ondan sonra bunlar gidip düşmanın karşısına geçtiler ve diğer bölük gelip kalan ikinci rekâtlarını tamamladılar."

(Ebu Davud, Beyhaki, Tahavi)’Zayıf hadis


KORKU NAMAZI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
1 - Eğer imam yolculukta olmayıp aynı yerin sakin­lerinden olursa, o zaman her bir bölük ile birlikte iki rekât kılar.

Ebu Bekr (r.a) şöyle rivayet etti:

"Rasulullah (s.a.s) bir korku onandı (Ashabın) bir bölüğünü arkasında öbür bölüğünü de düşmanın karşısı na saf tutturarak öğle namazı kıldırdı. Arkasındaki safa iki rekât kıldırdı ve selâm verdi. Rasulullah (s.a.s)'le namaz kılanlar hemen gittiler ve (düşman karşısındaki) arkadaşlarının yerlerine durdular. Onlar da Rasulullah(s.a.s)'in arkasına geldiler. Rasulullah (s.a.s) onlara da iki rekat namaz kıldırdı ve selâm verdi. Rasulullah için dört, ashabının her bölüğü için ikişer rekât oldu."

(Ebu Davud Sahih senedle rivayet etti.)

2- İmam, akşam namazını, birinci bölük ile iki,
ikinci bölük ile de bir rekât olarak kılar.

3- Namaz kılarken savaşmak caiz değildir. Bu ne denle namaz kılan kimseler namaz esnasında savaşırlarsa namazları bozulur.

Zira, Rasulullah (s.a.s) (Tirmizi ve Nesei de) geçen rivayette Hendek günü kılmaya fırsat bulamadığı için dört farz namazını kazaya bırakmıştı. Eğer savaşırken namaz kılmak caiz olsaydı, Rasulullah (s.a.s) namazlarını kazaya bırakmazdı.

4- Şayet korku ve telaş çok daha şiddetli olursa; o zaman herkes tek başına ve atların sırtında işaretler

yapmak suretiyle ve eğer kıbleye yönelmek mümkün olmazsa istedikleri yöne yönelmiş olarak kılarlar. Allah (c.c)şöyle buyurmuştur:

"Eğer korku içinde olursanız, yaya ve binekte iken kılın."


0 yorum :

Yorum Gönder