Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

34-islam-ilmihali-Yagmur-Duası

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


YAĞMUR DUASİ NAMAZI

İmam Ebu Hanife:

Allah (c.c)'nun yağmur yağdırması için kılınan (istiska) adını alan bir namaz yoktur. (İstis)'dan gaye; duâ ve Allah (c.c)'dan af dilemektir. Ancak, insanlar yalnız başlarına namaz kılarlarsa bu da iyi olur.

Zira Cenab-ı Hak, Nuh (a.s)'dan

"Dedim ki Rabbiniz'den bağışlanmanızı dileyin. Zira Rabbiniz çok bağışlayıcıdır ki size bol bol yağmur yağdırsın."

(Nuh: 10-1)

diye buyurmaktadır.Bir başka âyette de:

"Ey Kavmim! Rabbiniz'den mağfiret isteyin. Sonra yine O'na tevbe edin ki, üstünüze gökten bol bol yağmurlar indirsin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suçlular olarak yüz çevirmeyin."

(Hud: 52)

Enes (r.a) demiştir ki:

"Rasulullah (s.a.s) cuma günü hutbe okurken adamın biri gelip şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasulü! Hayvanlar öldü, yollar kesildi, Allah'a duâ et te, bize yağmur versin." Bunun üzerine Rasulullah, Allah'a duâ etti; (bir rivayette ellerini kaldırdı). Sonra: "Ey Allah'ım! Bize yağmur ver" buyurdu. Bunun üzerine bir sonraki cumaya kadar yağmur yağdı da yine adamın biri gelip:

"Ey Allah'ın Rasulü! Evler harab oldu, yollar bozulup tıkandı, hayvanlar helak oldu" deyince Rasulullah (s.a.s):

"Ey Allah'ım! Dağ başlarına, yüksek tepelere, vadilerin içerilerine ve ağaçlık yerlere (bir rivayette; çevremi zeüstümüze değil)" diye yalvardı. Bunun üzerin’ bulut Medine'nin üzerinden kalktı ve Medine'nin üzerine bir damla bile düşmediği halde, etrafa yağmaya devam etti. Medine'ye bakınca bir taç manzarası arzediyordu."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei)

Diğer iki imam ise: İmam, halka iki rekât namaz kıldırır. İmam, sesli okur ve namazdan sonra hutbe de okur. İmam, duâ ederken yüzünü kıbleye verir ve sırtındaki üste giyilen elbisesini ters çevirerek duâ eder.

Abbad b. Temim'den; amcasının şöyle dediği rivayet edildi: "Rasulullah (s.a.s)'i yağmur duasına çıktığı gün gördüm de, arkasını insanlara çevirip duâ eder olduğu halde Kıble'ye döndü, sonra elbisesini ters çevirip giydi. Sesli okuyarak bize iki rekât namaz kıldırdı."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir: "Rasulullah (s.a.s) bir gün istiskaya çıktı. Bize, ezansız ve ikâmetsiz olarak iki rekât namaz kıldırdı. Sonra, bize hutbe okudu. Ellerini kaldırarak ve yüzünü Kıble'ye döndürerek Allah'a duâ etti. Elbisesini çevirdi. Sağ yanı sol cepkeni ve sol yanı sağ cepkeni üzerine aldı."

(Ibni Mace, Beyhaki Sahih senedle rivayet ettiler.)

Cemaat ise elbisesini ters çevirmez. Çünkü buna dair hiçbir nakil yoktur.

İmam Ebu Hanife ise:

Dua ederken elbise ters çevrilmez. Çünkü hiç bir duada elbiseyi ters çevirmek diye bir şey yoktur. Rasulullah (s.a.s) böyle yapmış ise, şeklin değişmesi ile havanın değişmesini tefeûl etmiş veyahut bunu vahiy yolu ile bilmiş ki bizim için mümkün değildir, demiştir.

Gayri müslimler yağmur duasına katılmazlar. Çünkü yağmur duası Allah'tan rahmet dilemektir. Müşrik olanlar için ise, Allah'tan rahmet yerine lanet inmektedir.


0 yorum :

Yorum Gönder