Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

55-islam-akaidi-Büyük-Günahların-Bazıları

arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Büyük Günahların Bazıları


Alimlerin büyük günahlarla küçük günahları arasında belirledikleri farklar yaklaştırma açısındandır. Yoksa kesin bir tarif yoktur. Bazı nasslar büyük, bazıları küçük günahları bildirmiştir. Bazıları büyük de olabilir küçük de. Bundan dolayı bütün günahlardan uzak durmak en hayırlısıdır. Hiç bir günahı küçümsememek ve hiçbir günahta ısrar etmemek gerekir.

Alimlere göre günahlarda ısrar etmek, kişiyi din konusunda laubaliliğe sevk eder. Aynı şekilde küçük günahları işlemek büyük günah işlemekten aşağı olmaz.

İbn Hacer el-Heytemi (Ezzevacir An İktiraf'il-Kebair) kitabında büyük günahlar olarak şunları saymaktadır:

"Büyük şirk (Allah bizi ondan korusun), küçük şirk, haksız yere gazaplanmak, kin, hased, kibirlenme, kendini beğenme, aldatma (Müslümanları), nifak, haksiz yere saldırma, kibirden dolayı haktan yüz çevirme ve küçük görme, kötü düşünmek ve ümitsizlik, tamahkarlık, kadere karşı kızgınlık, zenginlere zenginliklerinden dolayı kıymet vermek, fakirleri fakirliklerinden dolayı küçük görmek, dünya metaında yarış yapmak, dünya malından dolayı övünmek, Allah'ın haram kıldığı süslenmeyi mahluk için yapmak, yapmadığı bir şeyden dolayı övünmeyi sevmek, (makam, mülk için) heva ve hevese ittiba ve haktan yüz çevirme, müslüman hakkında suizanda bulunma, hakkı nefis işlemediğinden veya sevmediği kişiden duyduğunda kabul etmemek. Günahtan dolayı sevinmek, günahta ısrar etmek, Allah'ı ve ahiret gününü unutmak, Allah'ın azabından emin olmak, günahları çok ve çeşitli yapmak, kötülüğe ve hayasızlığa dalmak, Allah hakkında suizan etmek ve rahmetinden ümit kesmek, dünya için ilim yapmak, ilmi terketmek, ilimle amel etmemek, bilgiyi gizlemek, Allah ve Rasulü ne bilerek yalan söylemek, Rasulullah'ın sünnetini terk edip kötü adetleri insanlar arasında yaymak, kaderi inkar etmek, zamana sövmek, sözünde durmamak, zalim ve fasıkları sevmek, salih kişileri sevmemek, onlara eziyet etmek, Rasulullah zikredildiğinde salavatı terk etmek, büyük günahlara rıza gösterip yapılmasına yardımcı olmak, aç olan kimseye yemek vermemek, büyük günahlardan birine rıza göstermek, insanlara kendisinden korksun diye devamlı kötülük yapmak, Kur'an'ı unutup sırf galip gelsin diye Kur'an'da cedelleşme yapmak, avret mahallisini zaruretsiz açmak, hayızlı kadınla cima yapmak, idrardan sakınmamak, bilerek namazı terk etmek, mazeretsiz olarak ve bilerek bilerek namazı tehir etmek veya vaktinden önce kılmak, abdestin gereklerinden birini terketmek, insanlar istemedikleri halde onlara imam olmak, namazın farzlarından birini terketmek, namazı kesmek, namaz kılan kimsenin önünden geçmek, namaz safını düzgün tutmamak, namazda sağa sola bakmak, imamdan önce hareket etmek, kabirleri mescid edinmek, mum yakmak, kadının tek başına yolculuk yapması, yıldızın yağmurda etkisi olduğuna inanmak, uğursuzluk düşüncesiyle yolculuğa niyet ettikten sonra vazgeçmek, mazeretsiz olarak cuma namazını cemaatle kılmamak, cuma namazında safları yarıp öne geçmeye çalışmak, erkeğin mazeretsiz saf ipek giymesi, erkeğin mazeretsiz olarak altın takması, diş uçlarını sivriltmek, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemeye çalışması (elbise, konuşma, hareket olabilir), peruk tatmak, döğme vurmak ve vurdurmak, kaş ve yüz kıllarını yolmak, yoldurmak, kibirle yürümek, ölümden dolayı yanakları dövmek, elbiseyi yırtmak, feryadı figan etmek, gücü olanın kurban kesmemesi, zekatı terk etmek veya farz olduğu günde mazeretsiz terk etmek, ihtiyacı olan kişilere su vermemek, mezarları mescid edinmek, oralarda ışık yakmak, ölünün kemiklerini kırmak ve mezarlar üzerinde oturmak, büyü yapmak ve nazar boncukları takmak, ölümü sevmemek, ramazanda mazeretsiz olarak orucu tutmamak, kadının kocası evde iken izinsiz nafile oruç tutması, gücü olan kişinin haccetmemesi, ramazanda mazeretli olarak terk ettiği günlerin kazasını mazeretsiz olarak tehir etmek, bayram günlerinde oruç tutmak, kudret getirdiği halde haccetmemek, içki içmek, uyuşturucu maddeler kullanmak, domuz eti, ölü eti yemek, faiz (yemek, yedirmek, yazmak, şahid olmak, bunun için çalışmak, yardımcı olmak), caiz olan alış verişi bozmak, ödememek niyetiyle borç almak, arazilerin hudutlarını değiştirmek ve bozmak, stokçuluk yoluyla yemek, malını daha çok satabilmek için yalan yere yemin etmek, ölçü ve tartıda hile yapmak, parası olduğu halde borcunu vermeyi mazeretsiz uzatmak, yetim malı yemek, sadaka mallarında hile ve hıyanet, haram yerlere mal harcamak, sırf kibir için ihtiyaç dışında binaları yükseltmek, ortağını kandırarak hıyanet etmek, zengin olduğu halde servetinin çoğalması için dilenmek, vekalet vereni kandırmak ve malını gasbetmek, kötü niyetle katiplik vb. işleri üzerine almak, Haksız yere başkasının malını almak, işçinin ücretini tehir etmek, geciktirmek veya vermemek, emanetlere hıyanet etmek... (Başka şeyler de zikredilmiştir), bulduğu malı istediği gibi harcamak, şahidi olmayan borç ve emanetleri ölüm döşeğinde yatan hastanın söylememesi.

(Ezzevacir An İktiraf'il-Kebair)

Not: Yukarıda sayılan şeylerden bir kısmını işleyen kişi İslam dininden çıkar şirk, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, azabından emin olmak gibi.


0 yorum :

Yorum Gönder