Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>Hz. Muhammed'in Hayatı (es-Siret'ün-Nebeviyye)-İbn-i Hişam-Özet-pdf

Bütün üstün ahlâk değerlerini kendinde toplayan bir insanın hayatının bilinmesi ‘herkes’ için gereklidir. İşte bu düşünceyle, gösterdiği bütün mucizelerin, bütün semavî kitapların ve bütün şahitlerinin doğruluğunu tasdik ettikleri Peygamberimiz’in (sas) hayatını konu alan siyer ve siret kitaplarını okura hatırlatmak istedik. Bunun sadece ‘dinî’ bir gereklilik değil, aynı zamanda ahlâkî, medenî, ilmî ve edebî bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Dosyamızda, bugün ülkemizde dolaşımda olan siyer kitaplarından bazılarını seçkin kalemler değerlendirdi. Muhammed Hamidullah’ın abidevî İslam Peygamber’ini Ali Bulaç; kendine özgü üslubuyla apayrı bir burçta duran Sonsuz Nur’u Ali Demirel; bir Batılı’nın kaleminden çıkmış en iyi siyer diyebileceğimiz Martin Lings’in kitabını Metin Karabaşoğlu; günümüzde herhalde en çok okunan siyerlerden biri olan Salih Suruç’un eserini Sadık Yalsızuçanlar değerlendirdi. Dikkat çekmek istediğimiz öteki kitaplar hakkında ise kısa değinilerle yetinmek zorunda kaldık. Bazı oryantalistlerin kaleme aldığı ve Efendimiz (sas) hakkında saygısızca ve bilgisizce ifadeleri barındıran kitapların bazılarını da okuru bilgilendirmek için dışarıda bırakmadık. Elbette bugün Türk okurunun ulaşmasının zor ya da imkansız olduğu Halebî’nin siretinden Moğoltayi’ninkine kadar pek çok siyer kitabından söz edilebilir. Onları ve Koelle, H. Grimme gibi başka oryantalistlerin kitaplarını meraklı okur arayıp bulacaktır. Bize düşen, okura neyi hatırlattığımızı düşünüp avunmak…

0 yorum :

Yorum Gönder