Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

5-islam-ilmihali-Gusul-Abdesti

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


GUSÜL BABI

GUSLÜN HÜKMÜ
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
SÜNNET VE MÜSTEHAP OLAN GUSL
GUSLETMELERİ FARZ OLAN KİMSELERE HARAM VE MEKRUH OLAN ŞEYLERGuslün Hükmü:
Guslü gerektiren hallerden birisi gerçekleştiği anda bir kimsenin gusül yapması farzdır.
Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: "Eğer cünüp iseniz temizlenin."

(Maide:6)

"Cünüb iken (yolcu olan müstesna) gusledene kadar namaza yaklaşmayın."

(Nisa:43)

Rasulullah (s.a.s) buyurdu ki:
"Haşefenin (sünnet mahallinin veya o kadar bir kısmın) girmesi ile gusl vacib olur."

(Müslim)


GUSLÜN FARZLARI
1 - Mazmaza (Ağıza su vermek)
2 - İstinşak (Buruna su vermek)
3 - Hiç kuru yer kalmamak şartıyla bütün vücudu yıkamak.
"Eğer cünüb iseniz temizlenin." (Maide:6)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
"Mazmaza ve istinşakı üç defa yapmak gusülde farzdır."

(Dara Kutni, Beyhaki) Zayıf Hadis


GUSLÜN SÜNNETLERİ
1- Gusle niyet ederek, besmele çekip dişleri misvaklayarak başlamak.
2- Gusülde önce elleri, uyluk yerlerini yıkamak ve bedende necaset eseri varsa gidermek
3- Gusülden önce sünnete uygun bir şekilde abdest almak. Ancak bir kab içinde veya toprak üzerinde yıkanıldığı taktirde ayakları yıkamak sonraya bırakılmalıdır.
4- Abdestten sonra üçer defa başa sonra üçer defa sağ ve sol omuza su dökmek ve ilk veya her su döküşte bedeni iyice ıslanması için oğuşturmak ve bir kap veya toprak içerisinde yıkanıldı ğı taktirde ordan çıkarken evvela sağ sonra sol ayağı yıkamaktır.
Aişe (r.a)nın şöyle dediği rivayet edildi: "Rasulullah (s.a.s) gusl abdesti aldığı zaman, önce ellerini yıkamakla başlar, sonra sağ eliyle sol eline su döker ve avret yerlerini yıkar, sonra da namaz abdesti gibi abdest alırdı. Bundan sonra su alıp parmaklarıyle suyu saçlarının köklerine kadar ulaştırıp, saçlarının altındaki derinin ıslandığına (yani suyun oraya iyice ulaştığına) kanaat getirinceye kadar üç defa iki avuç dolusu su başına döker, ondan sonra bütün vücudunu, sonra da ayaklarını yıkardı."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)


Aişe (r.a)dan:
Esma (r.a) Rasulullah (s.a.s)e hayız olan bir kadının nasıl yıkanması gerektiğini sordu.
Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
-"Sizden birisi suyunu ve kokusunu hazırladıktan sonra güzelce temizlenir ve başına su dökerek, suyun saç diplerine varması için iyice oğuşturur. Sonra bütün vücuduna su döker. Sonra da temiz kokulu bir bez alıp kendisini temizler."
Esma (r.a):
-"Bu bezle nasıl yapacak yâ Rasulallah!" diye sordu.

(Aişe (r.a) der ki: Esma, bildiğini gizleyerek bu nu soruyordu.")


Rasulullah (s.a.s):
-"Sübhanallah! Kanın izlerini takip ederek bu bez ile temizlenirsin" buyurdu.
Sonra, cenabetten nasıl gusledeceğini sordu. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
-"Güzelce temizlendikten sonra başına su döker ve suyun saç diplerine varması için iyice oğuşturur, sonra bütün vücuduna su dökersin."
Aişe (r.a) şöyle dedi:
-"Ensar kadınları ne hayırlı kadınlardır ki onların hayaları, dinlerini öğrenmelerine engel olmamıştır."

(Müslim)


GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
1- Cinsi münasebet halinde haşefenin -yani sünnet mahallinin veya o kadar bir kısmının girmesiyle iki tarafa da gusül lâzım gelir. (Meni gelmemiş olsa bile gusl yapmaları farzdır.)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
"Haşefenin girmesiyle gusl vacib olur. Meni gelmemiş olsa bile."(Müslim)

2- Şehvetle yerinden avrılan ve şehvetle dışarıya atılan meniden dolayı gusl lâzım gelir.
"Eğer cünüb iseniz temizlenin." (Maide:6)3- Bir kadın veya bir erkek rüyada kendisini eşi ile cima yaparken görmüşse iç çamaşırına bakar. Şayet ıslaklık varsa gusl lâzım gelir. Islaklık bulamazsa gusl lâzım gelmez.
"Ümmü Selim, Rasulullah (s.a.s)e: "Bir kadın rüyada eşinin kendisiyle cima yaptığını görürse ne lâzım gelir?" diye sordu. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
- "Eğer ıslaklık görürse gusl lâzım gelir."(Buhari, Müslim, Ebu Davud)

4- Hayız veya nifas (lohusalık) kanları kesildikten sonra gusl lâzım gelir.
Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Ey Muhammedi Sana kadınların aybaşı halinden de sorarlar. De ki: O bir ezadır. Aybaşı halindeyken kadınlarla cima yapmayın. Onlarla temizleninceye kadar cima yapmayın." (Bakara:222)

Rasulullah (s.a.s) bir kadına şöyle dedi:
"Kan kesilinceye kadar kal. Ondan sonra gusl yap."(Müslim)
Hadiste geçen kal kelimesi: Hayız müddetince namaz, oruç, hac gibi ibadetlerden uzak dur anlamındadır.

5- Bir kâfir müslüman olurca, ona gusl lâzım gelir.
"Rasulullah (s.a.s) Tumametül Hanefiyy müslüman olunca gusl etmesini emretti."

(Buhari, Müslim, Ahmed, İbni Huzeyme)6- Bir müslüman ölünce ona gusl abdesti aldırmak lâzım gelir.
"Rasulullah (s.a.s) kızı Zeyneb vefat edince ona gusl yaptırmalarını emretti.0 yorum :

Yorum Gönder