Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

46-islam-ilmihali-Raza-Süt-Emzirme-Bahsi

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


SÜT EMME BAHSİ

1- Bir kadın herhangi bir çocuğu emzirdiği zaman eğer çocuk henüz süt emme çağında ise çocuğun emdiği süt ister az, isterse çok olsun onunla, çocuk kadının süt çocuğu olur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Sizi emziren analarınız da size haram kılındı." (Nisa: 23) Hz. Aişe (r.a)'dan Rasulullah (s.a.s)’in şöyle buyurduğu rivayet edildi: "Neseb yüzünden kimlerin nikâhlanması haram ise, süt yüzünden de haramdır."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Bu âyeti kerime ile hadiste; emzirmenin çoğu ile azı arasında ayırım yapılmadığı için çocuğun emdiği süt ister az ister çok olsun bu emzirme ile kadın çocuğun süt annesi olur.

2- Emzirme ile evlenmenin haram olabilmesi için, çocuğun, emzirme çağında iken emzirilmiş olması gerekir. Emzirme çağı da İmam Ebu Hanife'ye göre otuz aydır. Diğer iki imam ise "iki yıldır" demişlerdir. İki İmamın delili ise: "Çocuğun, annesi karnında taşınması ve sütten keilmesi otuz ay sürer.

"(Ahk af: 15) âyeti kerimesidir.

Zira çocuğun, annesi karnında kalış süresinin en azı altı ay olduğuna göre sütten kesilmesi için iki yıl kalır.

Hem de İbni Abbas (r.a)'den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"İki yıldan sonra emzirme yoktur."

(Dare Kutni, Beyhaki)’Mevkuf hadis.

İmam Ebu Hanife'nin delili yine Ahkaf: 15. âyettir.

İmam Ebu Hani fe: "Allah (c.c) bu âyetle çocuğun, annesi karnında kalması ile sütten kesilmesi için otuz ay süre bırakmıştır.

Bir kimse: Ahmed ve Said'deki alacaklarım için bir yıl vâde bırakıyorum" dediği zaman nasıl herbir alacak için bir yıl vâde oluyorsa, burada da çocuğun, hem annesi karnında kalması için otuz ay, hem sütten kesilmesi için otuz ay süre oluyor. Ancak burada birincisinin otuz ay sürmediğini bildiren hadisler bulunmaktadır. İkincisi ise; hakkında bir şey bulunmadığı için zahir olan "manası üzerinde kalır. "İki yıldan sonra emzirme yoktur" hadisi de "iki yıldan sonra emzirme zorunluluğu yoktur" manasını taşır.

"Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler."

(Bakara: 223) âyeti de bu manadadır" demiştir.

3 - Emzirme çağı geçtikten sonra yapılan emzirme ile evlenme haram olmaz. Hz. Aişe (r.a)'dan; "Rasulullah (s.a.s) içeri girdi. Yanımda ayakta duran bir adam vardı. Rasulullah (s.a.s) bunu hoş karşılamadı. Yüzünde öfke bilertileri gördüm. Bunun üzerine dedim ki:

"Ey Allah'ın Rasulü! Bu adam benim süt kardeşimdir."

Rasulullah (s.a.s) bunu işitince:

"Süt kardeşleriniz hakkında iyi düşünün. Çünkü süt kardeşlik, ancak süt emme zamanı içinde sabit olur" buyurdular."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Ümmü Seleme (r.a)'dan Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Süt emmenin ancak (çocuk) memeden emmekteyken bağırsaklara ulaşanı ve memeden kesilmeden önce olanı haram kılar."

(Tirmizi ve Hakim rivayet ettiler ve Sahih dediler.)

4- Nesep (soy) bakımından birbirine haram olanlar süt bakımından da haram olurlar. Ancak bir kimse, oğlunun süt kız kardeşi ile ve yine kız kardeşinin süt annesi ile evlenebilir. Yine de süt emen kişinin erkek kardeşi, süt kız kardeşiyle evlenebildiği gibi süt kız kardeşinin kızkardeşiyle de evlenebilir.

Hz. Aişe (r.a)'dan Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Nesep (soy) yüzünden kimlerin nikâhlanması haram ise, süt yüzünden de haramdır."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

5- Bir kadından süt emen iki çocuk birbirleriyle evlenemezler. Çünkü, anneleri bir olduğu için birbirlerine kardeştirler. Yine de herhangi bir kadının sütünü emen kız, kadının çocuklarından hiçbiri ile evlenemez. Çünkü, kadının çocukları onun için kardeştirler. Kadının torunlarıyla da evlenemez. Çünkü kadının torunları onun yeğenleridir.

6- Çocuğu emziren kadının kocası da çocuğun süt babası olur ve onun bütün anne, baba, kardeşleri ve (başka kadından olsalar bile) bütün çocukları ona haram olurlar.

Rasulullah (s.a.s) Hz. Aişe (r.a)'ya şöyle buyurdu:

"Eflah senin yanına girsin. Çünlçü senin süt amcandır."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbni Mace)

İbni Abbas (r.a)'ye şöyle sormuşlar:

"Bir adamın nikâhında bulunan iki kadından biri, bir kizı, diğeri bir oğlanı emzirmiş olsalar, bu kız ile bu oğlanın evlenmesi helal midir?" Cevaben demiş ki:

"Helal değildir. Çünkü, bu iki kadın bir tek adamla cinsi münasebette bulunduğu için, kız ile oğlan bir tek kadından süt emmiş gibi sayılırlar ve biri diğerine helal olmaz."

(Tirmizi)

7- Kişi nasıl soy babası ile soy oğlunun kanlarıyla evlenemiyorsa, süt babası ile süt oğlunun kanlarıyla da evlenemez. Nisa sûresinin 23. âyetinde geçen:

"Öz oğularımzın kanlan" sözündeki "öz" kelimesi süt oğullarının değil, oğul edinilenlerin karılarını bu hükümden çıkarmak içindir.8 - Çocuk emzirmede yalnız kadınların şahitliği kabul olunmaz. Emzirme ancak ya iki erkeğin, ya da bir erkekle iki kadının şahitliğiyle kanıtlanır.

0 yorum :

Yorum Gönder