Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

31-islam-ilmihali-Kabir-Azabı

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


KABİR AZABI VE SORUSU HAKKİNDA BAZI HADİSLER

Enes (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edildi:

"Muhakkak kul, kabre konulduktan sonra dönenlerin ayak seslerini işittiği halde, arkadaşları kabirden döndüğü vakit, kendisine iki melek gelip onu oturtup yahud kaldırırlar ve kendisine:

"Bu adam hakkında (yâni; Muhammed (s.a.s) hakkında ne dersin?" diye sorarlar. O kimse mü'min ise:

"O'nun, Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim" der. Bunun üzerine kendisine:

"Ateşteki yerine bak. Allah o'nu sana cennetteki bir yer ile değiştirdi" derler. Ve mü'min bunların (yâni ateşteki yeri ile bunun değiştirildiği cennetteki yerin) her ikisini birden görür. Kâfir ve münafıka gelince de kendisine:

"Bu adam (yâni; Rasulullah (s.a.s) hakkında ne
dersin?" diye sorulur. O da:

"Bilmiyorum. İnsanların dedikleri gibi derim" diye cevap verince kendisine:

"Bilmez ve uymaz olaydın. (Yahud ne bildin, ne de bilenlere uydun)" denilir ve kendisine demirden çekiçlerle öyle bir darbe indirilir ki, insan ile cinden başka her şey onun kopardığı feryadı duyar."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Esma (r.a)'nın şöyle dediği rivayet edildi:

"Muhakkak Rasulullah (s.a.s) Allah (c.c)'ya hamd'ü
sena ettikten sonra:

"Bundan önce bana gösterilmiş olmayan hiç bir şey yoktur ki şu bulunduğum yerde, onu görmüş olmayayım. Hatta cennet ile cehennemi de gördümde, bana Mesih Deccal'in fitnesine yakın veyahut O'nun fitne imtihanı gibi, kabirlerinizde de bir fitne ve imtihana maruz
kalacağınız vahyolundu. Orada: "Bu adam hakkında nebilirsin?" diye sorulacak. Mü'min, yahut seksiz şüphesiz inanan kimse:

"O Allah'ın Rasulü Muhammed'dir. Bize açık âyetler ve hidayet ile geldi. Biz O'nun davetine koşup kendisine uyduk. O Muhammed’dir" diyecek ve bu sözleri üç defa tekrar edince kendisine:

"Salih olarak uyu. Senin O'na olan kesin inancını biz muhakkak biliyorduk" denilecek. Münafık, yahud şek ve şüphe eden kimseye gelince o:

"Bilmiyorum. İnsanların bir şey dediklerini işittim de, ben de onlar gibi demiştim" diyecektir.

(Buhari, Müslim, Nesei)

0 yorum :

Yorum Gönder