Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

30-islam-ilmihali-Şehidlerle-ilgili-Hükümler

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


ŞEHİDİN HÜKMÜ

ŞEHİTLE İLGİLİ BAZİ MESELELER

Şehid: İslâmın hakim kılınması için çalışırken veya çarpışırken . müşrikler tarafından öldürülen ya da vücudunda bir iz bulunduğu halde savaş meydanında ölü olarak bulunan veya müslümanlar tarafından zulmen öldürülen ve öldürülmesiyle diyet lâzım gelmeyen kimselerdir. Bunların hepsi Uhud şehidleri hükmünde oldukları için kefenlenip namazları kılınır, fakat yıkanmazlar.

İbni Abbas (r.a) şöyle demiştir:

"Rasulullah (s.a.s) Uhud şehidlerinin üzerlerindeki demir ve deri aksamının soyulmasını ve onların, elbiseleri içerisinde kanlarıyla defnedilmelerini emretti."

(Nesei, Ebu Davud, Beyhaki)

Cabir (r.a) şöyle dedi:

"Bir müslüman okla göğsünden veya boğazından vurularak öldürüldü. Yıkanmadan üzerindeki elbiseleriyle defnedildi. Bu olay olduğunda Rasulullah (s.a.s) beraberimizdeydi."

(Ebu Davud)
Nevevi, bu hadis Müslim'in şartlarına göre sahihtir dedi.

Abdullah b. Abbas (r.a) şöyle demiştir:

"Rasululah (s.a.s)'in yanına Uhud savaşı günü şehidlerin cenazeleri getirildi. Rasulullah (s.a.s) sırayla onar kişilik cenaze grupları üzerinde namaz kıldırmaya başladı. Hamza (r.a)'nun cenazesi olduğu gibiydi. Diğer cenazeler (namaz bitiminde) kaldırılıyor (ve yerlerine başka cenazeler konuluyordu). Hamza (r.a)'nun cenazesi konulduğu gibiydi."

(İbni Mace, Hakim, Tabarani, Beyhaki)

El-Sândi bu hadis için Hasen dedi.

Hakim bu hadis için Sahih dedi.


ŞEHİTLE İLGİLİ BAZİ MESELELER:
1 - Cünübken şehid düşen kimse İmam Ebu Hanife'ye göre yıkanır. Diğer iki imama göre yıkanmaz. Çünkü cünüblükten yıkanmanın farziyeti namaz kılmak içindir. Ölmüş olan kimseye namaz farz değildir.

İmam Ebu Hanife'de: "Şehitlik ölüm ile hasıl olan necaseti önler, ölümden önceki necaseti kaldırmaz. Nitekim sabittir ki cünübken şehid düşen Hanzale b. Amir (r.a)'yu melekler yıkamıştır. Eğer yıkanması gerekmeseydi melekler onu yıkamazdı..." demiştir.

(Hanzale b. Amir (r.a)'nun hadisini Beyhaki ve El Müstedrek'te Hâkim rivayet etti ve sahih dedi.)

İmam Ebu Hanife ile diğer iki imam arasındaki bu ihtilaf aybaşı veyahut lohusalık kanı kesilmeden şehid düşen kadın hakkında da vardır. Aynı ihtilaf, şehid düşen çocuk hakkında da geçerlidir. İki İmam: "Şehid düşen kimse zulmen öldürüldüğü için üzerindeki mazlumiyet izi silinmesin diye yıkanmaz. Çocuk ise daha mazlum olduğu için yıkanmaması öncelikle lâzım gelir..." demişlerdir.

İmam Ebu Hanife'de: "Uhud şehidleri, kılıç onların günahını silmiştir diye yıkanmamışlardı. Çocuk ise günahsız olduğu için onların hükmünde değildir" demiştir.

2 - Eğer bir kimse savaşta yaralanır, fakat aynı anda ölmeyip birşey yer, içer veya uyur veyahut tedavi olur veyahut ta savaş meydanından kaldırılır ve ondan sonra ölürse bu kimse savaş içinde şehid düşmüş sayılmaz ve bunun için yıkanması gerekir. Çünkü bu kimse, her ne kadar savaşta aldığı yaradan ölmüş ise de vurulduktan sonra hayattan az da olsa yararlandığı için ona edilen zulüm hafiflemiş olur.

0 yorum :

Yorum Gönder