Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

20-islam-ilmihali-Namazların-Kazası

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI

1- Namazını kaçıran kimse, kaçırdığı namazı hatırladığı anda ve içine girdiği vaktin namazından önce kılması gerekir. Zira kaza namazı ile vakit namazı arasında sıra gözetimi gerekir.

İbni Ömer (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edildi:

"Kim ki uykuda kalıp veya unutup bir namazını kaçırır ve ancak imam ile birlikte bir namazda iken onu hatırlarsa, içinde bulunduğu namazı tamamladıktan sonra, hatırladığı namazı kaza etsin. Ondan sonra imam ile birlikte kıldığı namazı bir daha kılsın."

(Dare Kutni, Beyhaki, Tahavi)’Mevkuf hadis.

2- Şayet kaçırdığı namazı kaza ettiği taktirde vakit namazının kazaya kalacağından endişe ediyorsa, ozaman vakit namazını öne alır. Fakat vakit dar olmadığı zaman kaza namazından önce vakit namazı kılmak caiz değildir. Eğer geçmiş namazlar birden fazla olursa onları sıra ile kaza etmek gerekir.

Câbir b. Abdullah (r.a)’den şöyle rivayet edilmiştir:

"Hendek gününde konuşan Ömer b. el-Hattab (r.a), Kureyş kâfirlerine sövmeye başladı ve dedi ki:

"Yâ Rasulallah! Az kaldı güneş batıncaya kadar ikindi namazını kılamayacaktım." Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s):"

"Vallahi ben ikindi namazını kılmadım" buyurdu. Câbir diyor ki: Bundan sonra Buthan vadisine indik. Rasulullah (s.a.s) abdest aldı ve biz de abdest aldık. Rasulullah (s.a.s) güneş battıktan sonra ikindi namazını kıldı. sonra akşam namazını kıldı."

(Buhari, Müslim, Tirmizi) I Abdullah b. Mesud

Abdullah b. Mes'ud (r.a)’den şöyle dediği rivayetedilmiştir:

"Hendek günü müşrikler Rasulullah’ı dört namazdan meşgul’ ettiler. Gece oldukça ilerleyince Bilâle ezan okumasını ve sonra ikâmet getirmesini emretti ve öğle namazını kıldı. Sonra ikâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı Sonra ikâmet getirdi, akşam namazını kıldı. Sonra ikâmet getirdi, yatsı namazını kıldı."

(Tirmizi, Nesei, Ahmed) Tirmizi bu hadis için sahih dedi.


0 yorum :

Yorum Gönder