Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

19-islam-ilmihali-Sutre

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


SÜTRE

SÜTRE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Sütre: Namaz kılan kimsenin, insanların önünden geçmemesi için önüne diktiği yüksek bir sopa veya ona benzer bir şeydir.SÜTRE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1- Namaz kılmak isteyen kimse, önünde herhangi bir yol yoksa ve önünden bir şeyin geçmeyeceğinden emin ise sütre koymasına gerek yoktur.

2- Sütrede geçerli olan yere dikilmesîdir. Yere atmak veyahud çizgi çekmek yeterli değildir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz, hayvana binmek için kullanılan tahta yüksekliğinde bir şeyi önüne dikince (serbestçe) namazını kılsın, Onun ötesinden geçenlere aldırmasın."

(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

3- Namaz kılan kimse sütrenin yakınında durur. Sütreyi ya sağ veya sol kaşının hizasına getirir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz sütreye doğru kıldığı zaman, ona yaklaşsın ki şeytan namazını bozmasın."

(Ebu Davud, Ahmed)’Mürsel hadis

Mikdad b. Esved (r.a) şöyle demiştir:

"Rasulullah (s.a.s)i bir ağaç parçası, bir direk veya bir ağaç karşısında namaz kılarken, onun tam karşısında değil de sağ veya sol kaşının hizasına alarak kıldığım gördüm."

(Ebu Davud, Ahmed)

4- İmamın sütresi cemâat için de sütredir.

Rasulullah (s.a.s) Mekke vadisinde dikilmiş bir bas tona karşı durarak namaz kıldırmıştır. Arkasındaki cemâatin önünde ise sütre yoktur. (Buhari, Müslim)

5 - Namazda olan kimse eğer önünde sütre bulunmaz veyahud bulunduğu halde herhangi bir kimse onunla sütre arasından geçmek isterse, buna mâni olur. Mâni olmak ya el işareti yapmak veya teşbih getirmek suretiyle olur. Hem el işareti yapmak hem de tesbih çekmek mekruhtur.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Namazı hiçbir şey bozmaz. Gücünüz yettiği kadar (önünüzden geçeni) menediniz. Çünkü o, şeytandır."

(Ebu Davud, Mâlik, Dare Kutni)’Zayıf hadis.

Ebu Said el-Hudri (r.a) şöyle demiştir:

"Sizden biriniz önünde sütresi olduğu halde namaz kılarken önünden birisi geçmek isterse ona engel olsun. Yine de geçmek isterse onunla dövüşsün. Çünkü o, şeytandır."

Buhari, Müslim)


0 yorum :

Yorum Gönder