Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

15-islam-ilmihali-Namazın-Rükunları

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


NAMAZIN RÜKUNLARI (FARZLARI)

1 - Farz namazda ayakta durmaya gücü yeten kimse için ayakta durmak. Ayakta durabilen kimse, farz namazı oturarak kılarsa namazı caiz olmaz.

Allah’u Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Gönülden boyun eğerek Allahın huzuruna durun." (Bakara: 238)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Ayakta namaz kıl Bunu yapamıyorsan oturarakkıl. Bunu da yapamıyorsan yatarak namaz kıl." (Buhari)

2 - Niyet etmek.

Niyet: Kalben o namazın hangi namaz olduğunu bilmektir. Bunu dil ile söylemek gerekmez. Cemaat üc namaz kılınırsa, hem vaktin farzına hem de imama uy maya niyet edilir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Ameller (yâni; yapılan işler) ancak niyetlere bağlıdır."

(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei)

3 - İftitah tekbiri (Başlama tekbiri).

Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek namaza başlamak.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Namazın anahtarı temizlik, namaz dışında helâl olan şeyleri haram kılan ilk unsur tekbir (yâni başlama tekbiri) yeniden helâl kılan son unsur da selâm vermektir."

(Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Hakim) Tirmizi bu hadis için sahih dedi.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rabbini yücelt (yâni; namaza başlarken tekbiral)." (Müddesir: 3)

4- Kıraat: namaz kılanın kendisi işitecek derecede dili ile harfleri teshih ederek Kuran’ı Kerim âyetlerinden en az bir âyet okumasıdır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Namazda, ondan (Kurandan) kolayınıza geleni okuyun.

(Müzzemmil: 20)

5- Rüku ve secdeler.

Rüku: Namazda kıraattan sonra eğilerek elleri parmaklar açık halde diz kapaklarının üzerine koyarak sırtı düz hale getirmektir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rüku edin secdeye varın."

(Hacc: 77)

6- Namazın sonunda bir teşehhüd miktarı oturmak.

Rasulullah (s.a.s) Abdullah b. Amr b. As (r.a)ye: "Başını son secdeden kaldırıp bir teşehhüd miktarı oturduktan sonra namazın bitmiş olur."

(Ebu Davud, Ahmed, Dare Kutni, Beyhaki)

İbni Hibban bu hadis için Sahih dedi.

0 yorum :

Yorum Gönder