Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>Gazzali ve Kelam Felsefesi-İbrahim Agâh ÇUBUKÇU-pdf-indir-oku


Önsöz:Gazzali çok yönlü bir dü şünürdür. İslâmi ilimlerin çe şitli danarına dair bir çok eserler yazm ıştır. Onun Bât ınilik karşısındaki duru-
munu "Gazzali ve Batınilik" adlı eserimizde inceledik. Gazzalinin nasıl şüpheden imana ula ştığını ise "Gazzali ve Şüphecilik" adlı kitabımızda gösterdik.

"Gazzali Ve Kelâm Felsefesi" ad ındaki bu küçük eserimizde ise
özellikle onun kelâmi dü şünceleri üzerinde durduk. Bu konuda ilme ve okurlarımıza birazc ık hizmet edebildiysek ne mutlu bize!

0 yorum :

Yorum Gönder