Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Tavsiye İslami Siteler-Mutlaka Bakın-Ekleyin


Bismillahi la ilahe vahdehu ve Muhammedun abduhu ve Resuluhu
“Ey iman edenler! Allah’tan korkulması gerektiği gibi korkun ve sizler ancak müslümanlar olarak ölün!” (Ali İmran: 102)

“Şüphesiz ki, her ümmete: “Allah’a ibadet edip, taguttan kaçınsınlar diye rasuller gönderdik.” (Nahl: 36)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

.

“Ey Cebrail’in, Mikail’in ve İsrafil’in Rabbi! Gökleri ve yeri yaratan, gaybleri yegane bilen Allah’ım! Sen, kullarının arasındaki ihtilaflarda hüküm verensin. Ey Allah’ım! Beni hakka ulaştır. Sen dilediğini doğru yola iletensin!” (Müslim)
==============================================

===============================================

0 yorum :

Yorum Gönder