Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>Ana Hatlariyle İslam Tasavvufu TarihiKitap Hakkında:Tasavvuf; ulu Tanrımızın ve sevgili Peygam-
berimizin çe şitli âyetler ve hadislerle i şaret buyur-
dukları, bir çok azizlerimizin de çe şitli deyimlerle
dile getirme ğe çalıştıkları akl ı" düşünce ile birlikte
riyâzât ve mücahededen geçen ruhsal bir tasfiyeye,
zevk ve vicdana, ke şf ve şuhuda ait bir bâtın ilmi,
bir ledün ilmi, bir s ır ilmidir ; hakikatlar ın hakikatıdır ;
hikmettir'.

0 yorum :

Yorum Gönder