Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

Kitap>>Tahavi Akidesi Şerhi Türkçe

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


Tahavi Akidesi Tam Şerh(açıklama)
el-Akîdetü't-Tahâviyye ve Şerhi

Hasbiyallahu ve Ni'me'l-Vekîl (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.)

Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan yardım diler, O'ndan mağfiret isteriz. Nefislerimizin

şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini'kimse

saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez.

Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun hiçbir

ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Efendimiz Muhammed O'nun kulu ve Rasûludur.

Allah'ın pek çok salât ve selâmı onun, aile halkının ve ashabının üzerine olsun.

Dinin Esasları (Akaid)ilimf İlimlerin En Şereflisidîr

Dinin esasları ilmi, ilimlerin en şereflisiclır. Çünkü herbir ilim dalının şerefi,

konusunun şerefinden gelir. Bu ise feri hükümlerin bilgisi demek olan fıkha nis-betle en

büyük fıkıh (fıkh-ı ekber)dir. Bundan dolayıdır ki imam Ebu Hanife -AI-Lah'ın rahmeti üzerine

olsun- dinin esasları ile ilgili ve bir kaç sahifede topladığı görüşlerini "el-Fıkhu'l-Ekber" diye adlandırmıştır.


Tam Sayfa Görüntüle


Tahavi Akidesi Şerhi İndir>>

0 yorum :

Yorum Gönder