Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

28-islam-ilmihali-Tesrik-tekbirleri

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE GETİRİLECEK OLAN TEKBİRLER

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE GETİRİLEN TEKBİRLERİN HÜKMÜKurban bayramı günlerinde getirilmesi gereken tekbirler şöyledir: (Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lailahe illallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd.)

Manası: (Allah yücedir, Allah yücedir. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur, Allah yücedir. Allah Yücedir, Hamd Allah'a mahsustur.)

Abdullah b. Mes'ud (r.a): Teşrik günlerinde (Kurban bayramı günlerinde): "Allahu Ekber, Allah'u Ekber, La ilahe illallahu Vallahu Ekber, Allah'u Ekber ve lillahi'lhamd" diye tekbir getirirdi.Sahih senedle rivayet etti.)


KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE GETİRİLEN TEKBİRLERİN HÜKMÜ
İmam Ebu Hanife'ye göre şehirlerde ve yolculukta olmayan erkekler tarafından cemâatle kılınan farz namazların bitiminde arefe gününün sabah namazından bayramın birinci günü ikindi namazının sonuna kadar olan sekiz vakitte birer defa tekbirleri getirmek vacibtir.

Abdullah b. Mes'ud'un arefe gününün sabah namazından bayramın birinci günü ikindi namazına kadar tekbir getirdiği rivayet edildi.

(Taberâni ve İbn Ebu Şeybe Sahih senedle rivayet ettiler.)

Ali (r.a)'nün şöyle dediği rivayet edildi:

"Cuma namazı, Kurban bayramı günlerinde getirilen tekbirler ve Ramazan ile Kurban bayramı namazları kalabalık şehirlere mahsustur."

(Beyhaki, Abdurrezzak'ın Musannefinde rivayet etti.) El Hafız "El-Diraye" kitabında senedi Sahih dedi.

İmameyne göre, arefe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar olan yirmi üç vakitte tekbirleri söylemek, ister cemâatle, ister tek kılınsın; kadın, erkek, şehirli, köylü, mukim ve yolcu olan herkese vacibtir.

Ali (r.a)'nün arefe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar ve bu günün ikindisinden sonra tekbir getirdiği rivayet edildi.

(Hakim, İbni Ebi Şeybe "Musannefinde" Sahih senedle rivayet ettiler.)

Rasulullah (s.a.s) arefe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar farz namazından sonra tekbir getirirdi.

(Dare Kutni)

Vacib oluşunun delili:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah'ı belirli günlerde zikredin. Kim iki gün içinde acele edip dönerse, ona bir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da bir günah yoktur."

(Bakara: 203)

Ayetteki "Allah'ı belirli günlerde zikredin"den maksat Kurban bayramı günlerinde getirilen tekbirdir.

0 yorum :

Yorum Gönder