Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

23-islam-ilmihali-Namazdan-Sonra-Okunan-Dualar

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


NAMAZDAN SON YAPILAN DUA VE ZİKİR

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

”Kim ki her namazın arkasından (ayetül kürsiyi)ve (ihlas sûresini) okursa cennete girmesine tek engel ölümdür.”

(Nesei, İbni Hibban, Dare Kutni)

İbni Sünni Sahih senedle rivayet etmiştir.

Ukbe b. Amir (r.a) demiştir ki: “Rasulullah (s.a.s) her namazın sonunda (Kul euzubirabbil felak) ile (Kul euzubirabbinnas) sûrelerini okumamı emretti.”

(Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, Hakim)

Rasulullah (s.a.s)’in azadlısı Sevban, Rasulullah (s.a.s)’in namaz kıldıktan sonra üç defa (estağfirullah) dediğini ve sonra da şöyle dua ettiğini anlatıyor: “Allahümme entesselam ve min kesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram.” (Allah’ım sen selamsın. Selamet te sendedir.

Sen yücesin ey azamet ve kerem sahibi!)”

(Müslim, Tirmizi, Nesei, Ebu Davud, İbni Mace)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

”Kim her namazın sonunda otuzüç kere (sübhanallah) otüzüç kere (elhamdülillah) otuzüç kere (Allahu ekber) derse, ki bu doksan dokuz eder ve yüzü (Lailahe illallah vahdehu la şerikelehulmülku ve lehulhamdu ve hüve, ala külli şey’in kadir) yani (Allah’tan başka iba dete layık ilah yoktur. O’nun ortağı yoktur. Mülk te O’na, hamd da O’na mahsustur. 0 her şeye kadirdir.) diyerek tamamlarsa, bütün kusurları, deniz köpüğü ka dar olsa bile affedilir.”

(Müslim)

Rasulullah (s.a.s) Muaz (r.a)’nün elini alıp şöyle buyurdu:

-”Ey Muaz! Vallahi ben seni çok severim ve sana şunu tavsiye ederim: Muaz! Namazın sonunda (Allahümme ainni ala zikrike ve şükrüke ve hüsni ibadetik) (Ya Rabbi! Seni zikretmek, sana şükretmek ve güzelce sana ibadet etmek için bana yardım et) demeyi terketme.”

(Ebu Davud, Nesei, Ahmed)

Teravih NamazıTeravih Namazının Hükmü: Müekked sünnettir. Teravih namazını cemaatle kılmak ise sünnetül kifayedir.

Aişe (r.a)’dan; Rasulullah (s.a.s) geceleyin çıktı ve mescidde namaz kıldı. Bir çok kimseler de O’nun namazına uyarak namaz kıldılar. Sabahleyin halk, bunu a-ğızdan ağıza konuşup yayınca (ertesi akşam) evvelkinden daha çok kalabalık toplandı. Rasulullah (s.a.s) ikinci gece de çıktı ve onlar da Rasulullah (s.a.s)”in namazına uyup namaz kıldılar. İnsanlar bunu aralarında zikredip yaydıkça üçüncü gece cemaat daha kalabalık oldu. Rasulullah (s.a.s) o gece de çıktı. Sahabeler yine O’nun namazına uyarak namaz kıldılar. Dördüncü gece olunca mescide sığmayacak derecede halk çoğaldı. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s) bu dördüncü gece halkın yanına çıkmadı. Bir takım insanlar “Namaza” diye söylenmeye başladılar. Böyle iken yine de Rasulullah (s.a.s) halkın yanına çıkmadı. Nihayet sabah namazını kılmak için mescide çıkı ve sabah namazını bitirince cemaate döndü. Sonra şehadet getirdi ve: “Muhakkak geceki haliniz bana gizli kalmış değildir. Fakat üzerinize gece namazı farz kılınır da siz onu kılmaktan aciz kalırsınız diye korktum” buyurdu. Bu Ramazandaydı.

(Buhari, Müslim)

Fbu Hureyre (r.a)’den; Rasulullah (s.a.s) sahabilerine azimetle emretmeksizin Ramazan kıyamına (geceleri teravih namazına) teşvik eder ve: “Her kim Ramazanda inanarak ve yalnız sevabını Allah’tan bekliyerek namaz kılarsa onun geçmiş günahları af olunur” buyururdu.

(Müslim)

Teravih namazını cemaatle kılmanın müekked sünnet olmayıp sünnet-i kifaye olmasının delili ise:

İbn Ömer (r.a)’nün Ramazanda teravih namazını imamın arkasında kılmadığını Tahavi “Şerh-il Asar” kitabında rivayet etmiştir.

Yine İmam Tahavi aynı kitapta Urve (r.a) O’nün, Ramazanda yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra evine gidip teravih namazını evinde kıldığını rivayet etmiştir.

Teravih Namazının Vakti: Teravih namazının vakti yatsıdan fecrin doğmasına kadardır. Vitir namazından önce veya sonra kılınır.

Teravih Namazının Rekat Sayısı: Teravih namazı yirmi rekattır. İkişer rekat olarak ve her dört rekattan sonra, bir dört rekat miktarı oturulup istirahat yapılır.

İbni Abbas (r.a)’den Rasulullah (s.a.s)’in Ramazanda vitir namazından sonra yirmi rekat teravih namazı kıldığı rivayet edilmiştir.

(Taberani, Beyhaki)’Zayıf hadis.

Saib b. Yezid (r.a) dedi ki: “Ömer zamanında vitir namazı hariç yirmi rekat teravih namazı kılardık.”

(Beyhaki)

İmam Nevevi bu hadis için senedi Sahihtir dedi.

Yezid b.Rûman (r.a) şöyle dedi: “Ömer zamanında müslümanlar vitirle beraber yirmi üç rekat namaz kılarlardı (Ramazanda).”

(Malik, Beyhaki)

0 yorum :

Yorum Gönder