Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

11-islam-ilmihali-istinca-nedir

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


İSTİNCA

VACİP OLANLAR
SÜNNET OLANLAR
MÜSTEHAP OLANLAR
BİDA'AT OLANLAR
İSTİNCA NE İLE YAPILIR

Küçük veya büyük abdest yaptıktan sonra temizlenmek demektir. İstinca; ya vacip, ya sünnet, ya müstehab yada bidattır.


VACİP OLANLAR:
1- Nifas, hayız ve cünüplükten sonra avret mahallini temizlemek.

2- Pislik, çıkış yerini aştığı zaman buranın temizlenmesi vaciptir.

Rasulullah(s.a.s) iki mezara rastladı ve şöyle buyurdu: "Bunlar, insanlarca mühimsenmeyecek bir suçtan azab görüyorlar. Biri bevlettikten sonra korunmadığı ve dikkatsiz davranıp, pislikten kaçınmadığı için."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)


SÜNNET OLANLAR:
Küçük veya büyük abdestten sonra pislik çıkış yerini aşmadığı zaman buranın temizlenmesi sünnettir.


MÜSTEHAP OLANLAR:
Bevlettikten sonra bütün tenasül aletini yıkamaktır.


BİDA'AT OLANLAR
Yellenmeden sonra avret mahallinin temizlenmesidir.


İSTİNCA NE İLE YAPILIR
1-Taş ve onun yerini tutan diğer şeylerle temi lenmek caizdir. Yıkamak en iyisidir. Bunlarla, pislik tamamen gidinceye kadar silinir.

Abdullah (r.a)nün şöyle dediği rivayet edildi:

"Peygamber (s.a.s) abdest bozmaya geldi ve banda üç taş bulup getirmemi emretti. Ben ise sadece iki taş bulabildim. Üçüncüsünü de aradım. Bulamayınca bir parça tezek alıp kendisine getirdim. Taşları aldı. Fakat tezeği bıraktı. Ve: "Bu pistir" buyurdu."(Buhari, Tirmizi, Ahmed)

2- Sağ el, kemik, tezek ve yenilen şeylerle temizlenme yapılmaz.

Ebu Katade (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Sizden biriniz küçük abdestini bozarken tenasül! uzvunu sağ eline almasın. Sağ eliyle taharet almasın."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Neseil

Rasulullah (s.a.s) kemik ve tezekle istinca yapılmasını nehyetti ve: "Bunlar temizlemezler" buyurdu.

(Dare KutniSahih senedle rivayet etti.)

3- Helada abdest bozarken kıbleye karşı dönülmez ve arka da çevrilmez.

Selman (r.a)den; kendisine (müşriklerden birisi tarafından) şöyle denildi:

"Peygamberiniz size herşeyi hatta abdest bozarken nasıl oturacağınızı bile öğretti."

Bunun üzerine Selman (r.a):

"Evet. Kıbleye karşı küçük veya büyük abdest bozmaktan, sağ elle taharet almaktan ve taşlarla taharet alırken taşların üçten aşağı olmasından ve bir de tezek veya kemik ile taharet almaktan bizi nehyetti" dedi.

(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Tirmizi'nin rivayeti ise şöyledir:

"Tezek ve kemik ile taharet almayınız. Çünkü onlar, cin kardeşlerinizin azığıdır."

0 yorum :

Yorum Gönder