Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

44-islam-akaidi-İmanın-Artması-Eksilmesi

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf
İmanın artması ve eksilmesi


Alimlerin çoğuna göre; ameller imandan olduğu için, amelde eksiltme ve artma ve eksilme olmaz. Ebu Hanife ameli imandan ayrı olarak ele aldığı için ona göre imanda ama ve eksilme olmaz.

Aslında Ebu Hanife ile diğer alimlerin arasında ihtilaf nazari (teorik) bir ihtilaftır.Ameli(Pratik bir itilaf yoktur.

Cumhur da Ebu Hanife 'nin iman tarifinde geçen şeylerde,onun dediği gibi artma ve eksilmenin amellerde olduğunu söylüyorlar.

İnsanlar arasında üstünlük ,yaptıkları amellere göredir.

Kur'an ve sahih hadis nasslarının zahiri bize imanın artıp eksilebileceğine gösteriyor.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"İnananlar ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarının arttırır ve Rablerine güvenirler."(Enfal:2)

"İnsanlar onlara: "Düşmanınız olan insanla size kaşı bir ordu topladılar, onlardan korkun" dediler. Bu onların imanını arttırdı da: "Allah bize yeter, O ne güzel vekil'dir" dediler."(Ali İmran:173)

"İnananların imanlarını kat kat artırmak için kalplerine güven indiren O'dur. Göklerde ki ve yerde ki ordular Allah'ındır. Allah bilendir. Hakim olandır."(Feth:4)

Rasulullah (s.a.s):

"İman yetmiş küsur şubedir. En yükseği "Lailahe İllallah" sözüdür. En düşüğü yoldan eziyet veren şeylerin kaldırılmasıdır. Haya da imandan bir şubedir."

(Buhari Müslim)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Mü'minlerin en mükemmel imanlısı ahlakı en güzel olandır."

(Tirmizi Hakim)

(Tirmizi Hasen dedi, Hakim: "Buhari ve Müslim'in şartlarına göre Sahihtir" dedi.)

Ebu Said Hudri (r.a)'den; Rasulullah (s.a.s)'in şöyle dediğini rivayet edilmiştir:

"Sizden bir münker'i gören kimse, onu eli ile değiştirsin, gücü yetemezse dili ile, buna da gücü yetmezse kalbi ile... ve bu (sonuncusu) imanın en zayıfıdır."(Müslim)

Abdullah b. Mesud (r.a)'den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Her nebinin, ona bağlı olan havarileri ve sahabeleri olur. Bu sahabeler onun sünnetine ve emrine uygun amel ederler. Sonra ona muhalif kişiler gelir yapmadıkları şeyleri söylerler. Ve emredilmedikleri şeyleri yaparlar. Kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mü'mindir. Kim onlara kalbiyle cihad ederse o da mü'mindir. Bunların dışındakilerin kalbinde hardal tanesi kadar dahi iman yoktur."(Müslim)


0 yorum :

Yorum Gönder